Forbrukslån
Casinor.com

Regjeringen fører en landbrukspolitikk uten tanke for framtiden

-Landbruksminister Sylvi Listhaug avviser en garanti for vern av den norske matjorda. Dette er svært dårlige nyheter for alle som ser nødvendigheten av en ansvarlig matpolitikk, nå risikerer vi at tapet av vårt jordbruksareal fortsetter i et alarmerende tempo, sier talsperson for Grønn Ungdom Ingrid Ophaug Dahl.

Norge står i en særstilling internasjonalt når det gjelder import av mat. Sammenlignet med våre europeiske naboer, er vi i liten grad selvforsynte.  Kun  3 % av vårt areal er dyrkbart, og bare 1% er egnet for korndyrking. Likevel skrenkes jordbruksarealet stadig inn, som et resultat av blant annet veiutbygging.

Bare de siste 20 åra har kornarealene blitt innskrenket med hele 23%. Dette er bare en av mange statistikker som peker i gal retning. Som en følge av at jordbruksarealet krymper, blir Norge stadig mer avhengig av importert mat. I en verden med befolkningsvekst, hvor matressursene allerede er begrenset, kan dette sette Norge i en svært sårbar stilling i framtida.

De Grønnes Rasmus Hansson brukte sitt første spørsmål i Stortingets spørretime, til å kreve en nullvisjon for nedbygging av norsk matjord. På denne henvendelsen fikk han et blankt nei fra landbruksminister Sylvi Listhaug. Listhaug påsto at det er urealistisk å se for seg et varig og absolutt vern av matjorda. Ophaug Dahl finner denne påstanden besynderlig:

-Når 3% av vårt totale landareal egner seg for dyrkning burde det ikke være vanskelig legge kontorlandskaper, veier og kjøpesentre på de resterende 97%, vi snakker tross alt om en uerstattelig ressurs. Sylvi Listhaug ser dessverre ikke ut til å ta dette på alvor. Dette er svært problematisk for klima, og ikke minst vår evne til å brødfø egen befolkning, avslutter Ophaug Dahl.

Leave a Reply