Forbrukslån
Casinor.com

Regjeringen bryter Naturmangfoldloven

Regjeringens rovdyrpolitikk er et dårlig kompromiss mellom landbruk og rovdyr, mener Grønn Ungdom.

Til tross for sterke advarsler fra miljøbevegelsen ga regjeringen, i forrige uke, grønt lys for årets lisensjakt på ulv. Det er gitt fellingstillatelse på tre ulver, noe som tilsvarer ti prosent av den norske bestanden. Knut F Qvigstad, leder i Grønn Ungdom, beskylder regjeringen for å føre en ren utryddelsespolitikk i rovdyrspørsmål.– Ulven er et kritisk truet rovdyr og dagens bestandsmål er ikke bærekraftig. – Regjeringen burde merke seg at EU kritiserer Sverige for å drive jakt på en bestand på 200 dyr, når det på den andre siden av grensen drives jakt på en bestand på 30 dyr, mener Qvigstad.

En viktig forutsetning for å gi grønt lys i saken var at ulvene i det såkalte Julussa-reviret i Hedmark skulle fredes. Reviret er viktig for at regjeringens mål om tre helnorske ynglinger i året skal nås.  I går ble det likevel kjent at en elgjeger skadeskjøt en ulv i det samme området.

Hendelsen i Julussa-reviret viser hvor sårbar den norske ulvebestanden er. I denne situasjonen er det uansvarlig og et klart brudd på Naturmangfoldloven å redusere bestanden med tre dyr, mener Qvigstad.

Grønn Ungdom har imidlertid forståelse for at mange sauebønder ønsker lave bestandsmål for ulv og mener jordbrukspolitikken har mye av skylda for den vanskelige situasjonen.

– Norsk jordbruk har blitt systematisk bygget ned i flere tiår. Hvordan skal bøndene ha råd til å beskytte dyrene sine, når betalingen for et årsverk i landbruket er omkring halvparten av en vanlig lønn? Vi tror en kraftig styrking av norsk jordbruk kan gå hånd i hånd med en bedre rovdyrpolitikk.  Vi kan for eksempel øke støtteordningene for rovdyrtap, og bruke betydelig mer av midlene på forbyggende arbeid for sameksistens mellom sau og ulv, avslutter Qvigstad

Leave a Reply