Forbrukslån
Casinor.com

REGJERINGAS RUSREFORM ER FOR VEIK

 

Puslete rusreform – kronikk av Ola Eian

Kortversjon av denne teksten sto først på trykk i Klassekampen 26.04.18.

Regjeringas såkalte “rusreform” er puslete, og går altfor tregt. Denne uka kunne stortinget gått inn for De Grønnes forslag til å starte en ambisiøs omlegging av ruspolitikken. Dessverre valgte de andre partiene å støtte regjeringas trenering. Dermed venter mange nye år med overdoserekorder, ukontrollert gatesalg og personlige tragedier for rusmisbrukere og deres familier.

På MDGs landsmøte i mai skal Grønn Ungdom sørge for at De Grønne blir en motpol til den konservative regjeringen, og den fremste forkjemperen for en ekte rusreform. Grønn ruspolitikk er uredd, faktabasert og setter skadereduksjon og solidaritet  foran gamle dogmer og mislykket forbudspolitikk. La meg fortelle hvorfor dette er tvingende nødvendig.

Sprit, pengespill og sterke legemidler

er strengt statlig regulert. Aldersgrenser, god informasjon og begrensninger på hvor mye du kan kjøpe er virkemidler som finnes både hos Norsk Tipping, Vinmonopolet og norske apoteker. Alle er eksempler på potensielt skadelig forbruk som politikerne prøver å beskytte befolkningen fra. Når det kommer til andre rusmidler enn alkohol har man derimot, i de beste hensikter, i 100 år valgt å forby både produksjon, salg og bruk. Regjeringas “rusreform” er et utvalg som skal bruke to år på å vurdere hvordan straffeansvaret for narkotikabruk kan flyttes “fra justis- til helsesektoren”, men er ellers en videreføring av forbudslinja.

Rusmisbruk forsvinner ikke om det forbys,

det er det på tide at norske politikere innser.  Resultatet av den feilslåtte politikken er at store politiressurser går med på å forfølge rusmisbrukere mens det svarte markedet får herje fritt. Den faktiske tilgangen på narkotiske stoffer i Norge totalt uregulert, uten aldersgrense, uten offentlig statistikk og uten informasjon om styrke og innhold i rusmidlene på markedet.

Takket være forbudslinja tronet Norge

også i fjor i toppen av overdosestatistikken for Europa. Den samme ruspolitikken er ikke minst næringsgrunnlaget for kriminelle nettverk finansiert av en verdensomspennende illegal narkotikaindustri som hvert år koster tusener av mennesker livet. Spørsmålet om å tillate statlig produksjon og omsetning av narkotika er et spørsmål om internasjonal solidaritet.

“Hasjpartiet De Grønne”, ble vi kalt

da vi seilte inn på Stortinget med en liberal ruspolitikk i 2013.  Men politikken vår støttes av jurister, samfunnsøkonomer og sosiologer. De Grønne har alltid vært forkjemper for å fjerne straff for bruk og besittelse av brukerdoser, utrede strengt regulert omsetning av lettere rusmidler og flytte ressursene fra straffeforfølgelse til forebygging. Når vi fem år senere fremmer samme politikk på Stortinget er stemningen en annen. Folkeopponionen har snudd og de fleste partier snakker nå om hjelp over straff.
Endelig er ting satt i bevegelse, men dessverre kan vi ikke forvente at regjeringa tør å ta  oppgjøret med gatemarkedet og de internasjonale narkokartellene. Når selv Venstre, en alliert for De Grønnes faktabaserte ruspolitikk, på sitt landsmøte går i feil retning tyder det på at kampen for en ekte rusreform i solidaritet med de svakeste i samfunnet, blir en hard kamp. Grønn Ungdom er klare for kampen, selv om vi må stå alene.

Ola Eian, talsperson i Grønn Ungdom

Leave a Reply