Forbrukslån
Casinor.com

Regjeringa sin nye klimaplan med Teodor Bruu

Teodor Bruu forklarar regjeringa sin nye klimaplan! Bli med for å finne ut kor nøgd eller misnøgd ein bør vera og korleis regjeringa vil nå måla dei har satt. Vil me lage disstrack eller held det med å lage memes over kor dårleg det vil være?

Her kan me få med oss masse bra informasjon og sidan det er digitalt kan du lære masse bra samstundes som du kan ete mykje snacks og ingen kan døme deg for det. Håpar så mange som mogleg vil delta for me kjem til å trenge gode svar til klimaplanen for valkampen 2021!

Melde deg på på Grøn Ungdom si internkommunikasjonsgruppa på Facebook eller sende e-post til sigurd@gronnungdom.no!