Forbrukslån
Casinor.com

Redd ulven!

47 norske ulv skal skytes. – En skam, sier Grønn Ungdoms talspersoner. 

Fredag ble det klart at 47 av de drøyt 60 ulvene som lever i Norge skal skytes i løpet av vinteren. Dette er et resultat av politikken som ble vedtatt i Stortingets ulveforlik før sommeren.  Dette får talsperson i Grønn Ungdom,  Anna Kvam til å rase:

– Dette vedtaket er et stort skritt på veien mot utryddelse av ulv i norsk natur. Når vi tar ut så mange individer vil genmaterialet til de gjenværende få enda dårligere vilkår, og vi risikerer at flere vil dø av sykdom. Denne politikken er en skam, sier hun.

Partiene Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og KrF stiller seg bak forliket. Fordi bestandmålene ble endret, og ulvesonen innskrenket vil det nå bli tillatt å ta ut over halvparten av den norske ulvebestanden. Lage Nøst, også talsperson i Grønn Ungdom er skuffet:

– Den norske utrydningspolitikken er et solid skudd for baugen for Norges selvbilde som en ambisiøs miljønasjon. Vi er  glade for at Miljøpartiet De Grønne stilte seg utenfor forliket. Partiene bak ulveforliket bryr seg ikke om naturen, avslutter Nøst.

 

 

 

Leave a Reply