Forbrukslån
Casinor.com

Politiske uttalelser og plattformer

Vi i Grønn Ungdom har samme politikk som Miljøpartiet De Grønnes partiprogram, men kan vedta egen politikk som er gyldig fram MDG vedtar nytt partiprogram. Politikken vår er derfor innspill til moderpartiet i prossessen med å utvikle neste partiprogram. Partiprogramet blir endret hvert fjerde år.

Innspillene kommer i form av vedtak, politiske uttalelser eller større politiske plattformer for politikkområder. All politikk som blir vedtatt av vårt landsmøte og landsstyre legges ut på denne siden.

 

 

 

De Grønnes politikk

GRØNN UNGDOMS POLITIKK

POLITISKE UTTALELSER

 

Verneplikten i 2020 (GULS-4-20)

Vi trenger strengere krav til Nord-Norgebanen (GULS-4-20)

Vi treng meir kunnskap om borgarløn (GULS-4-20)

Stopp überiseringen av arbeidslivet (GULS-3-20)

Knus det moderne slaveriet (GULS-3-20)

Nei til bilen i norske byer (GULS-2-20)

Hydrogen kan bli den nye olja (GULS-2-20)

Migrasjonspolitisk plattform (GULS-2-20)

Tja til økonomisk vekst (GULS-2-20)

Gjør studentlivet levelig igjen! (GULS-2-20)

Norge trenger en ny GMO-lovgivning (GULS-1-20)

Norges relasjon til Kina (GULS-1-20)

Norges EØS-midler skal omstille Europa (GULS-1-20)

Norge trenger et styrket klimaråd (GULS-1-20)

Forby kjøttreklame! (GULM-19)

Formue og arv (GULM-19)

Stans import av ødelagt regnskog (GULM-19)

Gi oss nye energieventyr! (GULM-19)

En radikal, ny boligpolitikk (GULM-19)

Grønn bistandspolitikk for 2020-tallet (GULM-19)

Bærekraftig kantine, nå! (GULS-3-19)

Obligatorisk vaksinering! (GULS-3-19)

Avdekk unødig lidelse med dyrevelferdsmerking (GULS-3-19)

Redusér miljøskadeleg reklame! (GULS-3-19)

Klimaet krever ansvarlig flypolitikk (GULS-2-19)

Gi oss nye energieventyr! (GULS-2-19)

Ja til samtykkelov (GULS-2-19)

Mer rettferdig opptak til høyere utdanning  (GULS-2-19)

Vern om velferdsstaten (GULS-2-19)

Forby kjøttreklame (GULS-2-19)

Forby cruisetrafikk  (GULS-2-19)

Bærekraftig hytteliv (GULS-2-19)

Tiden er moden for en mer liberal abortpolitikk! (GULS-1-19)

Bedre diskrimineringsvern (GULS-1-19)

Tilpasset opplæring (GULS-1-19)

Nei til nasjonalt mobilforbud (GULS-1-19)

500 meter til turstigen (GULS-1-19)

Dyr er ikke underholdning (GULS-1-19)

Klimagassutslipp skal ikke lønnse seg!  (GULS-1-19)

Dyra og klimaet fortjener en storsatsning på labkjøtt (GULM-18)

Gi oss en oljekommisjon (GULM-18)

Stans forsfortapet i oppdrettsnæringen (GULM-18)

Heller kjernekraft enn fossilt (GULM-18)

Europapolitisk plattform  (GULM-18)

UMORALSK MED STATLIGE SUBSIDIER AV HVALFANGST (GULS-3-18)

Legg ned kyllingindustrien (GULS-3-18)

Ta skatten tilbake
 (GULS-3-18)

Gratis penger (GULS-3-18)

Vår felles stordata (GULS-3-18)

GRØNT SKOLEVALG (GULS-3-18)

Bedre rusforebygging blant unge (GULS-2-18)

Nei til menneskefiendtlig reklame (GULS-2-18)

Bedre helsetilbud for transpersoner (GULS-2-18)

Stortingets klimamelding
– avlyser nødvendig klimaomstilling på hjemmebane!
 (GULS-2-18)

Avkriminalisering er ikke nok (GULS-1-18)

Skolen skal utdanne hele mennesker (GULS-1-18)

Løft for sykkelundervisningen (GULS-1-18)

Tiltak for bedre personvern for barn og unge (GULM 2017)

Retten til å dø (GULM 2017)

Redusert arbeidstid? (GULM 2017)

 

 

 

 

MER OM FORHOLDET MELLOM GU OG MDG SIN POLITIKK

Dette bestemmes av våre vedtekter:

§2.2 Politikk som vedtas i Grønn Ungdoms nasjonale organer står som gjeldende fram til annet blir vedtatt i tilsvarende eller høyere organer i Grønn Ungdom eller ved neste revidering av Miljøpartiet De Grønnes partiprogram.

Landsmøter er vårt høyeste organ. Det holdes en gang i året og alle medlemmer kan komme. Det er landsmøtet som avgjør Grønn Ungdoms politikk.

Landsstyret er vårt høyeste organ mellom landsmøtene. Det holdes minst tre ganger i året og består av en representant fra hvert fylke. Landsstyret tar viktige politiske avgjørelser og forbereder saker til landsmøtet.

Sentralstyret er ansvarlige for den daglige politiske driften, og talspersonene har landsmøtets tillit til å uttale seg på vegne av Grønn Ungdom.

 ARKIV OVER GRØNN UNGDOMS INNSPILL TIL MDG

Under ser du en oversikt over innspillene Grønn Ungdom ga til MDGs  partiprogram i 2017 -2021:

Politiske plattformer

Vedtatt av Grønn Ungdoms landsmøte

Klimapolitisk plattform (GULM 2016)

Ruspolitisk plattform (GULM 2016)

Dyrevernpolitisk plattform (GULM 2016)

Utviklingspolitisk plattform (GULM 2016)

Skolepolitisk plattform (GULM-2-15)

Likestillingspolitisk plattform 2015 – 2017 (GULM 2014)

 

Resolusjoner

Vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom, 02.-04. juni 2017

Sette inn tiltak for å forebygge overgrep mot barn

 

Vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom, 24.-26. februar 2017

Bevare velferden

Felles krav for klima og miljø

 

Vedtatt av landsmøtet i Grønn Ungdom, 25.-27. november 2016

Krav for grønt regjeringssamarbeid

Ein digital tidsalder krev digitale lover

Nei til forbud mot livssynsbaserte plagg og symboler

 

Vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom, 30.juli – 31. juli 2016

Likestilling er fordelaktig for alle

 

Vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom, 29. februar – 1. mai 2016:

Klimaomstilling er viktigere enn BNP-vekst

Bedre kartlegging av biologisk mangfold

 

Vedtatt av landstyret i Grønn Ungdom, 29. – 31. januar 2016:

Forsvinn, matsvinn

Samfunndeltagelse for personer med nedsatt funksjonsevne

Uttalelse om utfallet av COP21

 

Vedtatt på landsmøtet i Grønn Ungdom 20.-22. november 2015: 

Ja til etisk oljefond

Nei til urettferdig eksamen

Sats på dataspill

Forby fluorimpregnering

 

Vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 23.-25. oktober 2015:

Revider reindriftsloven for redriftsnaeringas eget beste

Vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 19.-21. juni 2015:

Eggdonasjon

Vedtatt på landsmøtet i Grønn Ungdom 6.-8. mars 2015:

Nei til olje i Arktis

Norge må bidra på hjemmebane

Krav til norsk våpeneksport

Sterkere yrkesfaglige linjer

Nei til gruvedumping i Førdefjorden og Repparfjorden

Vi krever et fritt Vest-Sahara

Utenriksministeren må fordømme USAs torturbruk

Handelsavtalene TISA og TTIP utgjør en trussel mot demokratiet

Reintallet må ned

 

Vedtatt av landstyret i Grønn Ungdoms, 26. – 28. september 2014:

Ti grønne LHBTQ-krav (LS-2-1415, 26. – 28. september 2014).

 

Vedtatt på landsmøtet i Grønn Ungdom 7.-9. mars 2014:

Behold sexkjøpsloven

Nei til reservasjonsrett for leger

Norge har plass til syriske flyktninger

TFO-ordningen må avskaffes

Nei til ny arbeidstidsordning for lærarar

Ja til to talspersoner

Motstandsdyktig og karbonlagrande landbruk

Forby import av pels

 

Vedtatt på landsmøtet i Grønn Ungdom 1.-3. mars 2013:

Bedre behandlingstilbud og rettigheter for kjønnsminoriteter

Framtidsombud for kommende generasjoner

Klimakutt nå

Matsuverenitet for å sikre mattryggleik

Nei til ubetinget nei til EØS

Norge må bli Europas grønne batteri

Sensur er ingen løsning

Tog, en del av løsninga

Stans kastinga av fullgod mat

Ulovlig kyllinghold

Vedtatt på landsmøtet i Grønn Ungdom 10.-12. februar 2012:

Bærekraftig landbruk på norske ressurser

En myk landing på det norske oljeeventyret

Grønn Ungdoms krav til klimameldingen

Oljeindustrien kan aldri bli bærekraftig

En fornybar transportsektor

Frihet eller kapital på nettet

Dyr har egenverdi

Store muligheter i den økonomiske krisen