Forbrukslån
Casinor.com

Skole og utdanning

Vi vil ha en god, mangfoldig skole – som ser hele eleven og utdanner hele mennesker. Vi ønsker en skole med pedagogisk flerfoldighet og tilrettelegging for hver enkelt elev. Vi vil jobbe for at elevene i skolen kan utvikle et mangfold av ferdigheter og egenskaper.

Eleven i sentrum, ikke systemet

Elever er forskjellige, og skolen må legge til rette for at alle kan utnytte sitt potensial til det fulle. I tillegg vil vi gi skolene en moderat utvidet anledning til å gruppere elever etter nivå og interesser, spesielt i matematikk og språkfag. Psykiske lidelser og vansker er på fremmarsj hos unge, kampen mot mobbing er ikke over og fortsatt er det mangel på helsepersonell i skolen. Derfor har vi foreslått flere tiltak for å bekjempe mobbing og gi elevene et bedre psykisk helsetilbud i vår skolepolitiske platform.

Ny giv for yrkesfag

Alt for mange unge opplever at yrkesfag har lav status, at samfunnet verdsetter akademisk utdanning høyere og frykter å møte et utrygt arbeidsliv etter endt utdanning.  Vi vil blant annet ha yrkesrelevant praksisopplæring fra første år på yrkesfaglige program i videregående skole og sikre at undervisningen i fellesfag på yrkesfag tilpasses de ulike yrkesretningene, samt bedre samarbeid mellom kommunene for å få slutt på den akutte mangelen på lærlingplasser.

Høyere utdanning

De Grønne ønsker frittstående universiteter og høyskoler som kan tilby utdanning og drive forskning etter egne prioriteringer. Universitetene bør være selvstendige stemmer i samfunnsdebatten. De må også få grunnbevilgninger på høyde med internasjonale konkurrenter. Vi ønsker å verne om gratisprinsippet, og mener høyere utdanning skal være tilgjengelig for alle.

Vi vil:

Får du ikke nok? Les mer om De Grønnes fantastisk gode politikk her!