Forbrukslån
Casinor.com

Likestilling og inkludering

Likeverd

Vi jobber for et samfunn der alle skal få muligheten til å være seg selv. Fremdeles er det slik at kjønnet ditt, kroppen din eller hvilket land du kommer fra hindrer deg i å leve det livet du ønsker. Slik vil vi ikke ha det. Derfor jobber vi for likestilling og inkludering i det norske samfunnet.

Feminisme og normkritikk

Vi vil bekjempe all form for diskriminering og fører derfor en normkritisk og feministisk politikk. Det er fortsatt en utbredt tanke i samfunnet som sier at det kun er to kjønn (mann og kvinne) og at den eneste normale legningen er den heterofile. Vi mener dette reduserer menneskers mulighet til å være seg selv og fører dårligere psykisk helse hos personer som ikke passer inn i disse normene. Grønn Ungdoms tilnærming i dette arbeidet innebærer å snu fokus vekk fra dem som oppfattes som avvikere, og heller se kritisk på de sosiale normene knyttet til kjønn og seksualitet som gjør at personer oppfattes som avvikere. Samtidig som vi jobber for en verden der biologisk og sosialt kjønn skal ha lite å si, anerkjenner vi at dette er relevante kategorier i dag. Kvinner og menn forskjellsbehandles og har ulike muligheter i samfunnet, og derfor fører vi en politikk som er både normkritisk og feministisk.

Inkludering og integrering

Norge er i dag et multireligiøst og flerkulturelt land. Innvandring bringer med seg noen utfordringer, men også et mangfold som er positivt for landet. Vi vil føre en solidarisk og ansvarlig innvandringspolitikk for de menneskene som av forskjellige grunner kommer til landet. God integrering gir også viktige ressurser og impulser til samfunnet, bidrar til å skape gode bomiljøer og til å hindre radikalisering.

Vi vil:

*LHBT+ er kort for Lesbiske, Homofile, Bifile, Transpersoner. “+” viser til det store mangfoldet av kjønnskategorier som ikke faller innenfor samfunnets strenge normer om kjønn.  https://foreningenfri.no/artikler/begreper

 

Får du ikke nok? Les mer om De Grønnes fantastisk gode politikk her!