Forbrukslån
Casinor.com

Internasjonal solidaritet

Internasjonal solidaritet

Verdens fattigste rammes hardest av klimaendringene, men rike vestlige land har tjent seg rike på å slippe ut klimagasser. Klimaendringene skaper tørke, ekstremvær og stigende havnivå som driver millioner av mennesker på flukt. Norge må ta ansvar for å begrense skaden fra klimaendring og hjelpe mennesker som flykter fra sine hjem. Derfor står vi for en ambisiøs klimapolitikk og en medmenneskelig flyktningepolitikk.

Skatteparadiser og kapitalflukt

Over tusen milliarder dollar forsvinner ulovlig ut av fattige land gjennom skatteparadiser. Det er like mye penger som blir gitt i bistand årlig i hele verden. Derfor vil vi hindre at privatpersoner og multinasjonale selskaper sniker seg unna og ikke betaler skatt som skal gi utdanning, helsehjelp og tilpasning til klimaendringene.

Bistand for grønn omstilling

Rettferdig fordeling er en forutsetning for at alle mennesker skal få muligheten til å gode liv og kunne ta vare på mennesker, natur og samfunnet rundt seg.  Vi mener Norge skal bruke minst 1 prosent av nasjonalinntekten til bistand og internasjonal solidaritet og i tillegg bruke 1 prosent til klimatiltak i utviklingsland.  Norge har verdens største sparegris, og den skal brukes til å investere i en rettferdig verden! Oljefondet skal ikke  investere i fossil energi, men i fornybar infrastruktur i hele verden.

Solidarisk forbruk og handel

Vårt forbruk er verken bærekraftig eller etisk. Tekstilarbeidere i Asia produserer våre klær under elendige arbeidsforhold. Vi krever mer åpenhet, slik at vi kan stille de store kleskjedene til ansvar og kreve at arbeidernes rettigheter blir ivaretatt. Derfor vil vi  opprette en etikklov som gir oss forbrukere informasjon om arbeidsforholdene der varene ble produsert.

Vi vil:

  • At minst én prosent av nasjonalinntekten skal gå til bistand og internasjonal solidaritet.      
  • Innføre en klimaprosent hvor 1 prosent av nasjonalinntekten overføres årlig fra Statens pensjonsfond Utland til klimatiltak i utviklingsland.
  • At Oljefondet skal investere minst fem prosent direkte i infrastruktur for fornybar energi, og etterstrebe investeringer i lav- og mellominntektsland
  • Opprette en etikklov som gir forbrukerne informasjon om arbeidsforholdene der varene ble produsert.
  • Arbeide for å slette illegitim gjeld.
  • Jobbe for at multinasjonale konsern skattlegges med en enhetlig tilnærming, slik at man skattlegger basert på hele konsernets globale overskudd, og hindre bruken av skatteparadiser for å snike seg unna skatt

Får du ikke nok? Les mer om De Grønnes fantastisk gode politikk her!