Forbrukslån
Casinor.com

Norge – en del av verden

Norsk flyktningpolitikk må forholde seg til at verden nå står overfor de største flyktningstrømmene siden 2. verdenskrig. Om Norge ikke stiller opp, øker presset på nærområdene og våre naboland i Europa. Dette bidrar til de menneskelige tragediene vi er vitne til i og rundt Middelhavet. Vi mener Norge både har muligheter til og et ansvar for å hjelpe flere.

Medmenneskelig asylpolitikk

Mennesker som søker tilflukt i Norge må sitte passive i asylmottak i lange ventekøer. Dette vil vi få en slutt på ved å gi en raskere saksbehandling og gi asylsøkere midlertidig arbeidstillatelse. Det vil gi asylsøkere en mer meningsfull tilværelse og vil lette på integreringen senere.

Asylbarn er like mye verdt som andre barn

Alle barn har rett til trygge og gode liv – også asylbarn i Norge. I dag gis hundrevis av mindreårige asylsøkere midlertidig oppholdstillatelse. Det betyr at de får bli i Norge til de er 18 år, så sendes de tilbake til landet de flyktet fra. Å bruke ungdomsårene sine på å vente på å bli sendt ut av landet er en håpløs situasjon, disse barna er utsatt for psykiske plager, selvmordsforsøk og mange rømmer for å unngå utsending. Disse asylsøkerne mellom 16 og 18 år har ikke rett på videregående opplæring i Norge. Vi vil få en slutt på bruken av midlertidig oppholdstillatelser, og gi alle barn rett på videregående opplæring.  

Vi vil:

  • Stanse bruken av midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere.
  • Barn over 16 år som søker asyl i Norge få rett til opplæring i videregående skole.
  • Overføre omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år til barnevernet.
  • Gjøre det lettere å få midlertidig arbeidstillatelse for personer som venter på svar på asylsøknad.
  • Styrke den humanitære bistanden for å hjelpe internt og regionalt fordrevne mennesker.
  • At Norge solidarisk skal ta imot en anstendig andel kvoteflyktninger i samsvar med FNs anbefalinger.
  • Arbeide for internasjonale avtaler som sikrer lovlige veier til Europa for de som trenger beskyttelse.
  • Gi kommunene økonomiske insentiver til å ta imot flere flyktninger.
  • Gi bedre beskyttelse til mennesker som flykter på grunn av miljøkatastrofer og naturødeleggelser.
  • Gi oppholdstillatelse til papirløse voksne som har bodd i Norge i sju år og barn som har vært her i fire år

Får du ikke nok? Les mer om De Grønnes fantastisk gode politikk her!