Forbrukslån
Casinor.com

Me vil ha lokalsamfunn som fremmer trivsel og livskvalitet, og som er i økologisk balanse. For kvar by og bygd Dei Grøne styrer, blir det vanskelegare for regjeringa å øydeleggje klimaet.

Alle lokalsamfunn må gjennom ein grønn omstilling og jobbe for å bli klimanøytrale – både bygda og byen. Lokalsamfunna er forskjellige, det er også løysingane. For eksempel er elbilen kjempeviktig på bygda, mens andre transportmetoder som elsparkesykkel og T-bane er gode tiltak i byen.  Vi vil ha klimabudsjetter i alle kommuner – hele landet kan bidra i klimadugnaden!

Klimaendringene gjør det vanskeligere å produsere mat mange steder i verden. Mennesker kan ikke spise motorveier og kjøpesentre. Derfor er den norske matjorda så viktig! Vi sier nei til nedbygging av matjord. Vi vil øke matproduksjonen basert på norske ressurser, blant annet ved å gi bedre støtte til beiting og bruke den mest fruktbare jorda til korn, frukt og grønt. Ettersom jordbruksressursene i Norge er spredt, vil vi satse på de små og mellomstore brukene og ta hele Norge i bruk.