Forbrukslån
Casinor.com

Dyrevelferd

Dyr har egenverdi

Den grønne bevegelsen bygger sin politikk på en grunnleggende respekt for alt liv. Menneskene er knyttet til og avhengig av naturen og dermed av mangfoldet av ulike livsformer på jorda. Vi kjemper for et samfunn der solidariteten utvides til å omfatte dyr og natur. Vi vil føre en dyrevelferdspolitikk der husdyr og kjæledyr behandles på en anstendig og respektfull måte.

PELSTYROPDRETT MÅ STANSES

Pelsdyroppdrett er uforenelig med god dyrevelferd og bør forbys så raskt som mulig.  Rev og mink er ville rovdyr, og skal ikke leve hele livet i bur. Vi har foreslått på Stortinget å starte avviklingen av norsk pelsdyroppdrett umiddelbart og fortsetter å kjempe til burene er tomme. Vi forbyr nye farmer, og gir oppdretterne støtte til å omstille seg fra unødvendig pelsprodukter til matproduksjon.

God dyrevelferd i land- og havbruket skal lønne seg!

Dyra i land- og havbruket er individer og fortjener gode liv. Vi vil ha en mindre intens kjøttproduksjon og gjøre det lønnsomt for bonden å investere i god dyrevelferd. Vi stille krav mer plass per dyr, utearealer og vil ha et eget, næringsuavhengig dyretilsyn; Mattilsynet skal ikke ha den oppgaven.

 Vi vil:

  • Forby pelsdyroppdrett raskest mulig og stanse all import av produkter fra pelsdyroppdrett
  • Få på plass dyrepoliti over hele landet
  • Forby avl og import av dyreraser som genetisk medfører store helseskader eller lidelser for dyrene
  • Inkludere dyrekunnskap i naturfag og etikkundervisning i grunnskolen for å fremme innsikt i etisk behandling av tamme og ville dyr
  • Fremme alternativer til dyreforsøk og stramme inn regelverket for å hindre dyreforsøk som forårsaker smerte, stress og angst
  • Sikre levedyktige bestander av alle rovdyr og rovfugler som hører hjemme i norsk natur. Ha minimum 8-10 helnorske ynglinger av ulv
  • Være dyrenens stemme på Stortinget og gjøre dyrevelferd til en hovedsak i neste stortingsperiode

Får du ikke nok? Les mer om De Grønnes fantastisk gode politikk her!