Forbrukslån
Casinor.com

Pelsdyroppdrett – en skam for Norge!

Økt hensyn og fokus på dyrevelferd har gjort pelsdyroppdrett til en umulighet i en rekke europeiske land, men i Norge tviholder vi på næringen. Nå er det enda en gang blitt avdekket uakseptable forhold på en rekke norske pelsdyrfarmer. – Hvor mange ganger skal pelsdyrenes lidelser bli avslørt før vi får et forbud mot pelsdyroppdrett?, spør Kristina Valheim Stiauren, styremedlem i Grønn Ungdom.

Drøyt et år etter at landbruksminister Lars Peder Brekk fortalte at pelsdyrnæringen hadde kniven på strupen, har dyrevernsorganisasjonene Nettverk for Dyrs Frihet og Dyrebeskyttelsen gjort nye opptak av skadde og syke dyr på 39 norske gårder. Bildene som ble vist på søndagsrevyen viste åpne sår, avrevne kroppsdeler og dyr som ikke blir tatt hånd om.

Ifølge regelverket skal det føres daglig tilsyn med pelsdyrene, likevel viser mye av billedmaterialet skadde og syke dyr som oppholder seg sammen med andre valper eller voksne dyr. På flere gårder var det også døde dyr som lå i bur, sammen med levende. I et tilfelle spiste revevalper på en død rev. – Det er åpenbart at oppdrett av rev og mink i nettingbur aldri kan bli dyreetisk forsvarlig. Mens stadig flere europeiske land, som England, Østerrike og Kroatia avvikler pelsdyroppdrett, velger mange norske politikere å leve på en løgn; en oppfatning om at pelsdyroppdrett er dyrevennlig, mener Kristina Valheim Stiauren.

Som hovedregel viser all ny kunnskap om dyrefysiologi at dyrene er mer like oss enn vi før har trodd. Stortingsmeldingen om dyrevern 2003-2004 la vekt på at ny kunnskap om dyr må få konsekvenser for hvordan dyr behandles, og at det må tas utstrakt «hensyn til dyrs instinkter og behov». – Hvordan kan man likevel godta at ville dyr lever hele sitt liv i et lite nettingbur?, undres Kristina Valheim Stiauren.

Miljøpartiet De Grønne har programfestet forbud mot pelsdyroppdrett, og partiet håper de nye avsløringene gjør at flere kan få opp øynene for lidelsene dyrene utsettes for på norske pelsfarmer. – Vi i Miljøpartiet De Grønne og Grønn Ungdom gir en stemme til dem som ikke har en stemme, og mener at dyr har en egenverdi utover eventuell nytte for oss mennesker. Av dette følger også at dyr har rettigheter vi må respektere; for makt gir ikke rett til mishandling! Nå er det på tide at de styrende politikerne får opp øynene og pelsdyrnæringen avvikles, avslutter Kristina Valheim Stiauren.

Leave a Reply