Hulda er vår ungdomskandidat!

13313873_1002794423145346_915604909_o

Hulda Holtvedt er talsperson i Oslo Grønn Ungdom. Hulda har et brennende engasjement og en imponerende arbeidskapasitet. Hun er blant partiets hyppigste skrivere av leserinnlegg, og er ett av ungdomspartiets mest profilerte navn. Hulda har vært med i partiet siden 2012.

Hulda fyller 18 år i valgåret, og går på Oslo katedralskole. Unge er underrepresenterte i politiske beslutningsprosesser. 21,7 % av Oslos befolkning er i aldersgruppen 0-19 år. Over 20 % av Oslos innbyggere er dermed ikke sikret demokratiske rettigheter gjennom stemmerett, og er heller ikke representert av noen i deres aldersgruppe på Stortinget. Dersom Hulda blir valgt inn på Stortinget, blir hun tidenes yngste Stortingsrepresentant. Med Hulda blant våre toppkandidater viser vi unge velgere at Miljøpartiet De Grønne tar dem på alvor.

Huldas kjernesaker er klimapolitikk og sosial rettferdighet. Hun mener at alle som påberoper seg å ha et snev av rettferdighetssans bør stemme på Miljøpartiet De Grønne.

“Mange partier snakker om det grønne skiftet, men ingen andre partier tar skikkelige grep for å gjennomføre det. Mye miljøpolitikk handler om å redusere egne privilegier, og det er det få som ønsker, men vi må allikevel gjøre det av hensyn til mennesker i andre land og framtidige generasjoner. Å fikse klimaet er vår tids viktigste rettferdighetskamp.” sier Hulda.

“For å få til det grønne skiftet på en måte som blir minst mulig kjip for vanlige folk må politikerne slutte å klamre seg med hender og klør til oljeøkonomien, og heller skape fremtidens inntektskilder. Målet må være at de som lever i fremtiden skal få nyte av den samme velferden som vi har vært å heldige å få oppleve, i et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.”

Fristen for nominasjonsinnspill er 1. juni 2016. Du kan nominere Hulda, eller andre kandidater, her: http://oslo.mdg.no/nominasjon/