Forbrukslån
Casinor.com

Ønsker en grønn transportsektor

– Det er nå på tide å sette grenser for veksten i vei- og flytrafikk. Nasjonal transportplan (2014-23) må gi et kraftig løft til overgangen mot en grønn transportsektor, sier Hallvard Surlien, talsmann for Grønn Ungdom.

Onsdag kom Jernbaneverket, Kystverket, Statens Vegvesen og Avinor med sine forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP) for 2014 – 2023.  Forslagene innebærer blant annet en rekke tiltak for å øke kapasiteten til flytrafikken. Miljøpartiet De Grønnes ungdomsparti, Grønn Ungdom, mener dette er en utvikling i gal retning.

– I denne perioden må store deler av vei- og flytrafikk over på jernbane. Disse forslagene stikker kjepper i hjulene for det nødvendige målet om en utslippsfri transportsektor, fortsetter Surlien.

Dagens investeringsramme for jernbane er i overkant av 29 milliarder kroner per år. Ved å øke denne til 48 milliarder kan kapasiteten for godstrafikk på jernbanen dobles. Med en økning til 127 milliarder vil hele Intercity-trianglet kunne bygges ut i løpet av denne perioden.

– Dette er tiltak som er helt nødvendige, og som må ses i sammenheng med Norges klimamål for 2020. Grønn Ungdom forventer derfor at investeringsrammen for jernbane økes vesentlig når NTP blir lagt frem, avslutter Surlien.

Leave a Reply