Grønn Ungdom har et lite, men flittig sekretariat! Under finner du kontaktinformasjonen til våre ansatte. Se her for kontaktinformasjon til ledelsen.

Kristina Moe-Karlsen


Fylkessekretær

kristina@gronnungdom.no – 91765963

Saida Tufa

Fylkessekretær

saida@gronnungdom.no – 40075594

Vilhelm Ofstad Bjørgul


Fylkessekretær

vilhelm@gronnungdom.no – 91873132

Sebastian Teigen Nygård


Organisasjonssekretær

orgsek@gronnungdom.no – 47454734

Vegard Setrom

Økonomirådgiver

okonomi@gronnungdom.no