Forbrukslån
Casinor.com

Vet du om noen du vil nominere eller har du lyst til å stille selv? Trykk på knappen over!

Kloden trenger Grønn Ungdom, og Grønn Ungdom trenger kandidater til sentrale verv. 

På landsmøtet skal Grønn Ungdom velge personer til sentrale verv – og dette er din sjanse til å være med å styre Grønn Ungdom. Norges viktigste ungdomsparti søker dedikerte, entusiastiske personer som kan lede og utvikle organisasjonen.

Vi ønsker å høre fra deg enten du selv er interessert i å stille til valg, eller kjenner noen du synes bør stille. Det skal velges sentralstyremedlemmer, internasjonal kontakt, generalsekretær, talspersoner og medlemmer av kontrollkomiteen. 

Valgkomiteen skal innstille på hvem som skal velges (det betyr at vi gir landsmøtet vårt en anbefaling). For at vi skal kunne gjøre en best mulig jobb, og for at prosessen skal være mest mulig demokratisk, trenger vi så mange forslag som mulig.

Vurderer du å stille, men sitter inne med spørsmål før du tar steget? Ta kontakt med komiteens leder Guri Barka Martins på valgkomiteen@gronnungdom.no. Alle i valgkomiteen har taushetsplikt, så ikke vær redd for å ta en prat.

Valgkomiteens innstilling sendes ut med landsmøtepapirene.

 

Under følger informasjon om om vervene som er på valg

Sentralstyret

Sentralstyret (SST) har ansvaret for den daglige politiske og organisatoriske driften av organisasjonen, og består av inntil syv faste medlemmer, samt to talspersoner, én generalsekretær og én internasjonal kontakt. SST møtes minimum én gang i måneden. Medlemmene kan ikke samtidig ha andre verv, unntaket er om de er med i en valgkomité på fylkes- eller lokallagsnivå. 

Vi ser etter kandidater som

  • Deler organisasjonens verdier og målsetninger
  • Har stor arbeidskapasitet
  • Er svært motivert
  • Er pliktoppfyllende
  • Er god til å samarbeide i team
  • Har interesse og engasjement for politikk, organisasjon og samfunn
  • Tar utfordringer på strak arm 

…og er tilpasningsdyktige.

Men husk; ingen kan alt når de begynner! Alle vil få nødvendig opplæring. 

Talspersonenes viktigste oppgave er å være organisasjonens ansikt og røst utad. Talspersonene har landsmøtets tillit til å uttale seg på vegne av Grønn Ungdom og har særlig ansvar for det politiske arbeidet. I tillegg har talspersonene en lederrolle i organisasjonen sammen med generalsekretæren. 

Generalsekretæren kaller inn og koordinerer arbeidet til sentralstyret, landsstyret, sekretariatet og landsmøtet. Til daglig har hen ansvar for sekretariatet, drift av organisasjonen, og økonomi. Generalsekretærens rolle er imidlertid større enn det administrative: en generalsekretær bør også evne å heve blikket og tenke langsiktig og strategisk. Det er ønskelig at søkere har noe erfaring med organisasjon og økonomi. 

Internasjonal kontakt følger opp det internasjonale arbeidet i organisasjonen. Den internasjonale kontakten får gode muligheter til å bli kjent med mennesker fra ulike kulturer og får jobbe med internasjonale problemstillinger.

I tillegg til disse skal det velges ordinære medlemmer til SST. Deres oppgaver vil variere og valgkomiteen vil derfor se etter et spekter av egenskaper hos kandidatene. Oppgavene er mange og varierte: arrangere sommerleir og skoleringer, følge opp fylkeslagene, bistå talspersonene i mediearbeidet, skrive leserinnlegg, sitte i debatter og andre ting som dukker opp.

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen (KK) har mandat til å tolke organisasjons vedtekter, og å se til at de følges. Komiteen skal, på eget initiativ eller ved forespørsel fra et av GUs organer, rapportere til landsstyret eller landsmøtet om hvordan vedtak i organisasjonen følges opp. De som velges til kontrollkomiteen kan ikke ha andre nasjonale verv eller sitte i landsstyret. Komitéen har én leder og to eller fire ordinære medlemmer – samt inntil to varamedlemmer.

 

Informasjon om hvem som sitter i de forskjellige organene per dags dato finnes her: https://www.gronnungdom.no/om-oss/