Valgkomiteen velges på landsmøtet i Grønn Ungdom. Valgkomiteen har ansvar for å innstille på kandidater til sentrale verv, inkludert talspersoner og generalsekretær, internasjonal kontakt, sentralstyret og kontrollkomiteen.

Du kan kontakte valgkomiteen på valgkomiteen@gronnungdom.no. Valgkomiteen har taushetsplikt, og alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.

Valgkomiteen i 2020 består av:

Elisabeth Nilsen (leder)

valgkomiteen@gronnungdom.no — 477 06 735

 

Anna Kvam

Ola Eian

Margit Fausko

Daniel Norum

Ingeborg Revheim (1. vara)

Even Jacobsen (2. vara)