Valgkomiteen velges på landsmøtet i Grønn Ungdom. Valgkomiteen har ansvar for å innstille på kandidater til sentrale verv, inkludert talspersoner og generalsekretær, internasjonal kontakt, sentralstyret og kontrollkomiteen.

Har du innspill til valgkomitéen? Send de via dette skjemaet: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjt0lOa0gDbODKUvL6iLgluSNibnfDvDaMP1MCMtv3o_Gl3w/viewform 

Du kan ellers kontakte valgkomiteen på valgkomiteen@gronnungdom.no. Valgkomiteen har taushetsplikt, og alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.

Valgkomiteen i 2020 består av:

Elisabeth Nilsen (leder)

valgkomiteen@gronnungdom.no — 477 06 735

Anna Kvam

Ola Eian

Margit Fausko

Daniel Norum

Ingeborg Revheim (1. vara)

Even Jacobsen (2. vara)