Forbrukslån
Casinor.com

Valgkomiteen velges på landsmøtet i Grønn Ungdom. Valgkomiteen har ansvar for å innstille på kandidater til sentrale verv, inkludert talspersoner og generalsekretær, internasjonal kontakt, sentralstyret og kontrollkomiteen.

Du kan ellers kontakte valgkomiteen på valgkomiteen@gronnungdom.no. Valgkomiteen har taushetsplikt, og alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.

Valgkomitéen 2020/2021 består av:

Leder 

Guri Barka Martins

Mail: valgkomiteen@gronnungdom.no

Medlemmer 

Juni Berg-Nielsen

Eline Aresdatter Haakestad

Oda Sofie Pettersen

Halvard Oland Håvardsrud

Varamedlemmer 

Helena Bugge