Sentralstyret har ansvaret for den daglige politiske og organisatoriske driften av organisasjonen, og forbereder og innstiller på saker for Landsstyret. Vi består av 11 personer inkludert talspersonene, generalsekretær og internasjonal kontakt. Bli kjent med hver og en av oss under, og ta gjerne kontakt!

Hulda Holtvedt

Nasjonal talsperson

Hulda (19) kommer fra Oslo. Hun har vært medlem i Grønn Ungdom siden 2012, og var tidligere leder av Oslo Grønn Ungdom. Hulda gikk på Oslo katedralskole, men jobber nå fulltid som talsperson for Grønn Ungdom.

Hvordan kontakte meg