Sentralstyret har ansvaret for den daglige politiske og organisatoriske driften av organisasjonen. Grønn Ungdoms sentralstyre består av 11 personer inkludert talspersonene, generalsekretær og internasjonal kontakt.

Hulda Holtvedt

Nasjonal talsperson

hulda.holtvedt@gronnungdom.no, 95417677

Hvordan kontakte meg