Forbrukslån
Casinor.com

Kontrollkomitéen velges på landsmøtet i Grønn Ungdom. Deres mandat og sammensetning, regulert av vedtektene, finner du her:

KAPITTEL 8: KONTROLLKOMITÉEN
§ 8.1 Kontrollkomiteen består av leder, samt to eller fire medlemmer og inntil to varamedlemmer. Kontrollkomitéens medlemmer kan ikke ha andre sentrale verv eller være representant eller vararepresentant i landsstyret.

§ 8.2 Kontrollkomiteen har tolkningsrett i vedtektsspørsmål. Kun landsmøtet kan overprøve kontrollkomiteens tolkning. Kontrollkomiteen har tale- og forslagsrett isaker som er innenfor eller angår komiteens mandat.

§ 8.3 Kontrollkomiteen har rett til å få utlevert protokoller og andre dokumenter fra alle organer i Grønn Ungdom. Alle medlemmer av komiteen har taushetsplikt om personopplysninger som må antas å være sensitive.

Altså, er det noe i vedtektene, eller ved gjennomføring av hva som står der, du lurer på, send oss en tolkningsforespørsel via dette skjemaet:

https://docs.google.com/forms/d/1K07Zo592UnXsKrodGY-cQ52r0TA4f705UMPuFf4csHY/edit 

Kontrollkomitéens tidligere tolkninger finner du på
 https://www.gronnungdom.no/om-oss/kontrollkomiteen/tolkninger 

Kontrollkomitéen 2020/2021 består av:

Leder 

Per Silnes Tandberg

Mail: kontrollkomiteen@gronnungdom.no

Medlemmer 

Balder Bryn Morsund

Danielle Johanna Hansen

Tora Tveiten

Ivar Mekonnen Germiso Arnesen