Kontrollkomitéen velges på landsmøtet i Grønn Ungdom. Deres mandat og sammensetning, regulert av vedtektene, finner du her:

KAPITTEL 8: KONTROLLKOMITÉEN
§ 8.1 Kontrollkomiteen består av leder, samt to eller fire medlemmer og inntil to varamedlemmer. Kontrollkomitéens medlemmer kan ikke ha andre sentrale verv eller være representant eller vararepresentant i landsstyret.

§ 8.2 Kontrollkomiteen har tolkningsrett i vedtektsspørsmål. Kun landsmøtet kan overprøve kontrollkomiteens tolkning. Kontrollkomiteen har tale- og forslagsrett isaker som er innenfor eller angår komiteens mandat.

§ 8.3 Kontrollkomiteen har rett til å få utlevert protokoller og andre dokumenter fra alle organer i Grønn Ungdom. Alle medlemmer av komiteen har taushetsplikt om personopplysninger som må antas å være sensitive.

Altså, er det noe i vedtektene, eller ved gjennomføring av hva som står der, du lurer på, send oss en tolkningsforespørsel via dette skjemaet:

https://docs.google.com/forms/d/1K07Zo592UnXsKrodGY-cQ52r0TA4f705UMPuFf4csHY/edit 

Kontrollkomitéen 2019/2020 består av:

Leder 

Jon Fartein Lygre Hoel

Mail: kontrollkomiteen@gronnungdom.no

Medlemmer 

Adrian Leander Skagen

Mail: adrian@theskaw.com

Per Silnes Tandberg

Mail: pertandberg@rocketmail.com 

Kristin Knutsen

Mail: kristinknutsen123@gmail.com 

Varamedlem

Linnea Wilmot

Mail: Linnea_wilmot@hotmail.com