Kontrollkomiteen

Her kan du melde opp saker til kontrollkomiteen i Grønn Ungdom!
Kontrollkomiteen har tolkningsrett i vedtektsspørsmål. Kontrollkomiteen kan avgi tolkninger på forespørsel og på eget initiativ. Kun landsmøtet kan overprøve kontrollkomiteens tolkning. Alle medlemmer av komiteen har taushetsplikt om personopplysninger som må antas å være sensitive.

Kontrollkomiteen ble valgt på landsmøtet høsten 2016, og består av:

Leder: Jens Petter Grini Pedersen
Nestleder: Esmeralda Cecilie Pérez
Medlem: Odin Løkken Øra
Varamedlem: Jon Fartein Lyngre Hoel

 

Om du ønsker å melde opp en sak til kontrollkomiteen kan du sende inn informasjon om saken gjennom dette skjemaet, eller direkte til kontrollkomiteen@gronnungdom.no. For å gjøre en god tolkning trenger vi at du sender inn følgende informasjon:

  • Fra (ditt navn og eventuelle verv)
  • Epost (hva er din epostadresse?)
  • Relevant vedtektsbestemmelse (fyll inn paragraf nr.)
  • Spørsmål (formulér selve tolkningsspørsmålet i én eller to korte setninger)
  • Utdypning (skriv bakgrunnen for saken og andre opplysninger som er relevant for Kontrollkomitéen)
  • Dato og sted for innsendelse
  • Antall vedlegg (Dersom du ønsker å legge ved annen dokumentasjon, gjøres det på mail til kontrollkomiteen@gronnungdom.no. Navnet på vedlegget skal inneholde vedtektsbestemmelse (paragrafnr), dato for innsending og gjerne en nummerering)

Meld opp en sak til kontrollkomiteen

Trykk her