Forbrukslån
Casinor.com

Internasjonalt Utvalg

Følg oss

på facebook!

Grønn Ungdom er en del av en sterk, internasjonal bevegelse og medlem i paraplyorganisasjonene for grønne ungdomspartier, Federation of Young European Greens (FYEG) og Global Young Greens (GYG).

Internasjonalt utvalg (IU) planlegger og administrerer Grønn Ungdoms internasjonale samarbeid og arbeid, jobber selvstendig med internasjonale spørsmål, og bygger kompetanse i disse sakene, i tillegg til å spre internasjonalt engasjement i hele Grønn Ungdom.

Internasjonalt Utvalg bidrar til å arrangere turer, kongresser, seminarer, infokvelder og lignende, og å sende Grønn Ungdom-medlemmer på disse.

Internasjonale turer

Internasjonalt utvalg arrangerer turer til våre søsterorganisasjoner i utlandet. Bli med på konferanser, seminarer og kurs i utlandet.