Forbrukslån
Casinor.com

Grønn Ungdom er bygd opp av fylkeslag. Medlemmer i et fylke holder årsmøte og velger et fylkesstyre, fylkesleder eller talsperson-par og en representant til Grønn Ungdoms Landsstyre. Landsstyret er Grønn Ungdoms høyeste organ mellom to Landsmøter og tar stilling til viktige politiske og organisatoriske saker.

Nedenfor kan du bli kjent med fylkeslederne våre og finne kontaktinformasjon for alle fylker. Ta kontakt, finn ditt fylkeslag og bli med i kampen for et et varmere samfunn og kaldere klima!

Agder

Nora Erland, fylkesleder

E-post: agder@gronnungdom.no || Mobil: 905 47 312

Hvordan kontakte meg

Finn ditt fylkeslag