Forbrukslån
Casinor.com

Hva gjør man som medlem i Grønn Ungdom?

Som medlem i Grønn Ungdom kan man selv bestemme hva og hvor mye man vil gjøre. Det er fullt mulig å bare være støttemedlem – da betaler man medlemskontingenten og får jevnlig et nyhetsbrev. Hvis man vil være aktiv og lære mer, kan man for eksempel komme på medlemsmøter i sitt lokal- eller fylkeslag, være med på aksjoner, dra på nasjonale skoleringer og sommerleir, eller stå på stand på skoler. Man får også muligheten til å være med på å planlegge og arrangere disse aktivitetene.

Hvordan melder man seg ut?

Hvis man ikke lenger ønsker å være medlem av Grønn Ungdom, kan man sende en e-post til medlem@gronnungdom.no. Merk e-posten med “utmelding” og sørg for at ditt fulle navn er tilgjengelig i mailen. Vi kan bare gjøre utmeldinger når medlemmet selv ber om det, eller når foresatt ber om det på vegne av et medlem som ikke enda er fylt 15 år.

Hvordan endrer man personinformasjonen i medlemskapet?

Hvis informasjonen vi har om deg er feil (f.eks at du har flyttet eller registrert feil telefonnummer), kan du sende mail til medlem@gronnungdom.no med informasjonen du vil endre. Merk e-posten med “Endring” og sørg for at ditt fulle navn også er en del av e-posten.

Personvernerklæring

Sist oppdatert 06.09.2019

Personvern er viktig for Grønn Ungdom og Miljøpartiet De Grønne. Vi har et eget kapittel i partiprogrammet om digitale rettigheter, og når du deltar i og bidrar til partiets arbeid tar vi dine personopplysninger på alvor. Dersom du har spørsmål om personvern hos Grønn Ungdom, kan du sende en e-post til medlem@gronnungdom.no

Som parti er vi underlagt personopplysningsloven, partiloven og partilovforskriften.

Personopplysningsloven inneholder regler om hvordan personopplysninger som samles inn vil bli behandlet, herunder hvordan de sikres, hvem som har tilgang og om de kan utleveres til andre eksternt. Partiloven og partilovforskriften stiller særskilte krav til oppbevaring av informasjon, og visse tilfeller offentliggjøring av informasjon om bidrag som er blitt gitt til partiet (gaver).

 

ANSVAR

Behandlingsansvarlig: Grønn Ungdom

Databehandler: Grønn Ungdom, Unicornis AS og Deltager.no

Grønn Ungdom er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres i forbindelse med drift og aktivitet.

 

MEDLEMSKAP- OG MEDLEMSREGISTER

Sentrale tillitsvalgte, samt ansatte i det sentrale sekretariatet har tilgang til hele medlemsregisteret. Tilgangen til registeret er hierarkisk oppbygd. Det vil si at for eksempel tillitsvalgte på fylkesnivå kun har tilgang til registrerte medlemmer i sitt eget fylkeslag, mens tillitsvalgte på lokalt nivå kun har tilgang til registrerte medlemmer i sitt eget lokallag. Grønn Ungdom sine medlemslister er konfidensielle og skal aldri utleveres til andre enn de som har fått tilgang gjennom sitt verv eller engasjement i organisasjonen.

Unicornis AS er ansvarlig for drift av medlemssystemet. Kun Grønn Ungdom og Unicornis AS har tilgang til opplysningene i systemet.

I medlemssystemet registreres de opplysningene medlemmene selv oppgir ved innmelding og eventuelt senere. Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-postadresse. Disse kan endres på følgende måte:
1. Gå inn på gronnungdom.hypersys.no
2. Om du allerede er registrert med passord, kan du her logge inn. Om du ikke er registrert med passord, trykker du på glemt passord. Deretter legger du inn eposten du er registrert med i vårt medlemsregister. Så får du tilsendt passord på den epostadressen, og kan endre passord når du har logget inn.
3. Deretter kan du endre opplysningene som er registrert om deg.

De som ønsker innsyn i personopplysninger som er lagret om dem uten å logge inn, kan sende en e-post til medlem@gronnungdom.no

Som medlem skapes avtale om at Grønn Ungdom kan foreta utsending av eksempelvis innkallinger og invitasjon til arrangementer, medlemsinformasjon og kontingentinnkrevning.

Ved avsluttet medlemskap slettes dine personopplysninger etter 2 år, med mindre du ber om at det slettes med en gang. Dette er fordi vi søker om økonomisk støtte med grunnlagsår to år tidligere. Hvis du ønsker at vi sletter personinformasjonen vi har om deg i medlemsregisteret med en gang kan du sende en mail til gu@gronnungdom.no.

 

ARRANGEMENT

Grønn Ungdom samler inn nødvendig personinformasjon ved deltagelse på arrangementer gjennom Deltager.no. Sensitive og identifiserbare personopplysninger slettes senest 8 uker etter arrangementets slutt.

 

RETT TIL Å KLAGE
Dersom du mener at vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven har du rett til å klage. Du kan ta kontakt med oss ved å sende en e-post til personverndg.no. Du kan også klage til tilsynsmyndigheten, som er Datatilsynet.