Forbrukslån
Casinor.com

Oljesøl på kvinnekampen

– I dag tar Stortinget et steg i feil retning. Et steg mot enda mer fossil-avhengighet, sier talsperson i Grønn Ungdom, Hallvard Surlien.

Stortinget beslutter i dag å åpne gassfeltet utenfor Helgeland som har fått navnet etter Aasta Hansteen (1824-1908). Hun var en berømt maler og forkjemper for kvinners rettigheter.

– Vi har allerede funnet mer olje og gass enn det klimaet tåler. Derfor er det på tide la de fossile ressursene ligge i bakken og i stedet begynne å bygge et bærekraftig samfunn, forklarer Surlien.

Klimakamp er også kvinnekamp

Den nyeste rapporten fra FNs klimapanel slår fast at klimaendringer fører til mer ekstremvær og naturkatastrofer, og at kvinner oftere enn menn dør som følge av naturkatastrofer. Klimaendringer gjør det også vanskeligere for mange av verdens småbønder, som også er kvinner.

Grønn Ungdom mener det er paradoksalt å knytte Aasta Hansteens navn til en virksomhet som bidrar til å frata kvinner, særlig i fattige land, deres rettigheter.

– Aasta Hansteen var en av pionerene innen stemmerettsbevegelsen. Når vi i disse dager feirer 100 år med allmenn stemmerett i Norge, burde vi heller diskutere sammenhengen mellom klimapolitikk og kvinners rettigheter enn å åpne nye gassfelt i kvinneforkjemperes navn, fortsetter Surlien.

Norge må ta sitt klimaansvar på alvor

Grønn Ungdom ønsker ikke at flere kjente normenn skal få sitt gode navn og rykte tilsølt av olje og gass. Enda mer ønsker de at Norge skal ta sitt klimaansvar på alvor.

– Skal det være realistisk å gjøre det verdens ledere har blitt enige om, nemlig å unngå global oppvarming over 2-grader, kan vi ikke fortsette å investere i nye klimagassutslipp. I stedet må vi begynne å fase ut norsk olje- og gassutvinning og i stedet satse på for eksempel havvindkraft, avslutter Surlien.

Leave a Reply