Forbrukslån
Casinor.com

Nyttårstalen verden trenger!

Statsministerens nyttårstale var blottet for visjoner, endringsvilje og løsninger på vår tids store utfordringer. Derfor har Grønn Ungdom skrevet den nyttårstalen Jens burde ha holdt.

Kjære alle sammen!

Denne nyttårstalen blir ikke helt som de andre nyttårstalene jeg har holdt. På vegne av hele regjeringen vil jeg gjerne annonsere at vi planlegger å endre politikken vår kraftig på flere områder. Etter å ha brukt fem nyttårstaler på å snakke om alt som går bra for denne regjeringen, skal jeg i dag snakke om det som går dårlig. For i fem år har denne regjeringen sviktet totalt der det gjelder som mest.

Ethvert samfunns viktigste oppgave er å forvalte naturressursene sine på en bærekraftig måte. Som statsleder er jeg ansvarlig for at vår livsstil ikke ødelegger menneskehetens livsgrunnlag og jeg er ansvarlig for at vårt forbruk ikke legger beslag på en uforholdsmessig stor del av jorda.

I min tid som statsminister har det norske samfunnet dessverre økt sitt økologiske fotavtrykk kraftig. Vi har mislykkes fullstendig i å føre en ansvarlig miljøpolitikk. Min regjering og min generasjon er i ferd med å gjøre seg skyldig i en vanvittig masseutryddelse av andre arter og et grovt ressursran fra verdens fattige og fra våre egne barn.

Nå er det på tide å gjøre opp. Hvis vi ikke legger om kursen totalt vil vi gå inn i historien som den tidenes mest handlingslammede regjering, til tross for at vi har tidenes største handlingsrom. De neste tre årene vil derfor kjennetegnes av en helt ny politisk retning fra vår side. I årene som kommer skal bygge videre på alle de gode sidene ved det flotte velferdssamfunnet vi har bygget opp, samtidig som vi starter omformingen av Norge til et økologisk bærekraftig samfunn.

Mitt første og kanskje viktigste grep er å sette ned foten for oljeindustrien. Nå har jeg endelig våknet opp fra oljerusen og i resten av min regjeringstid skal ikke åpnes flere olje og gassfelter på norsk sokkel. Vi skal ikke bare verne Lofoten, Vesterålen og Senja, vi skal sørge for at all prøveboring opphører i morgen. Når vi vet at tre fjerdedeler av verdens fossile ressurser må bli liggende i jorda, er det galskap å tømme norsk sokkel til siste dråpe!

Samtidig ønsker vi å senke utvinningstakten på de eksisterende feltene kraftig. Ved å innlede en gradvis og kontrollert utfasing av all petroleumsvirksomhet vil vi frigjøre utrolig mye spisskompetanse og menneskelige ressurser som kan settes inn i arbeidet med å utvikle teknologi, energiproduksjon og næringsliv som passer inn i visjonen om et økologisk bærekraftig samfunn.

I tillegg vil regjeringens økonomiske politikk endre seg radikalt. Dagens hodeløse jag etter mer økonomisk vekst raserer ikke bare klimaet, men også naturområder og økosystemer over hele verden. Forbruket vårt tar rett og slett for mye plass. Hvis alle hadde brukt like mye som oss hadde vi trengt tre jordkloder. Til tross for dette har min regjering gjort alt vi har kunnet for å få folk til å ta en ekstra runde med handleposene. Nå gjør vi helomvending. Heretter vil redusert forbruk være en av våre viktigste målsettinger.

Jeg er overbevist om at et grønnere samfunn vil være et hyggeligere, sunnere og bedre samfunn. Redusert privatforbruk og mindre oljepenger betyr ikke at vi må ofre noe som er viktig. Tvert i mot. Redusert forbruk betyr også redusert arbeidstid, mindre stress og mer tid de aktivitetene som egentlig gir livet mening. Mindre oljepenger inn i samfunnet betyr ikke mindre velferd, men mindre oljeavhengighet og mer plass til et næringsliv verden har bruk for – også på lang sikt.

Med tro på fremtiden og hva det nye året vil bringe ønsker jeg dere alle et godt nytt år!

Knut F Qvigstad (Leder Grønn Ungdom)

Leave a Reply