Forbrukslån
Casinor.com

Nytt fylkeslag i vest!

Mandag 19. november ble Grønn Ungdom Sogn og Fjordane stiftet av ni ungdommmer samlet på Aurland Fjordhotell. Det nyoppstartede laget består av ungdommer fra hele landet, og er basert i Aurland. Sammen vil de jobbe for en mer miljøvennlig og fremtidsrettet politikk, både lokalt og nasjonalt.

Et fokusområde for det nye fylkeslaget blir å jobbe for en mer bærekraftig landbrukspolitikk. Alle styremedlemmene er agronomstudenter, og mener at veien til et mer bærekraftig landbruk er økt inntekt til bøndene og at miljøvennlige driftsmåter må gi bedre økonomi.

– Vi ser med bekymring på at bønder nå må gjøre så store investeringer for å kunnne drive lønnsomt. Lånene fører til mer storproduksjon og alt for høyt kraftforfôrbruk, sier Svein Husjord og Jørgen Narvestad Anda.  – Vi mener at effektivisering i landbruket er fint, men kun dersom det ikke går på bekostning av klima, dyrevelferd og miljø. Idag er det desverre ofte motsatt.

Vil engasjere lokalt

– Vår første utfordring blir å engasjere unge og gamle lokalt for det vi brenner for, nemlig et mer miljøvennlig og bærekraftig samfunn, sier Adrian Lein, som mener kommunen bør gå foran med et godt eksempel. Han går sammen med Ida Løken fra Førde på skole i Aurland. – Jeg mener kommunen bør jobbe mer ambisiøst med klimapolitikk og energibruk. Hun mener blant annet den store pendlertrafikken er et problem som bør og kan løses.

Leave a Reply