Forbrukslån
Casinor.com

Nye talspersoner i Grønn Ungdom!

Ida Karina Kann og Hallvard Surlien ble på landsmøtet i helgen valgt til nye talspersoner i Grønn Ungdom.

I likhet med moderpartiet Miljøpartiet De Grønne og de fleste andre grønne partier i Europa, innfører nå også Grønn Ungdom talspersonsstruktur. Kann og Surlien etterfølger Knut F. Qvistad, som har vært leder i Grønn Ungdom de siste to årene.

– Vi takker for den tilliten landsmøtet har gitt oss, og gleder oss til å være med å bygge opp Grønn Ungdom til et stort og velfungerende ungdomsparti i tiden som kommer, sier Kann og Surlien.

Landsmøtet vedtok samtidig at klima, landbruk og dyrevern, og digitale rettigheter er de tre sakene Grønn Ungdom skal prioritere høyest det neste året. Kann og Surlien ser spesielt store muligheter for å markere seg som et radikalt, en løsningsorientert alternativ i klimasaken.

– Klima er vår tids viktigste sak. Som eneste ungdomsparti vil vi jobbe for stans i leting etter og åpning av nye felter for olje og gass. Skal vi sikre både et levelig klima og et fremtidig norsk næringsliv, må vi starte den grønne overgangen nå, fortsetter Kann og Surlien.

Ida Karina Kann har vært tidligere vært økonomiansvarlig i Grønn Ungdoms arbeidsutvalg fra 2010-2012. Hun har også vært med å starte opp Alliansen for en ny landbrukspolitikk. Hallvard Surlien har sin erfaring fra miljøbevegelsen, der han har vært leder for Natur og Ungdoms studentlag i Oslo, og leder i Spires klimautvalg.

One thought on “Nye talspersoner i Grønn Ungdom!

Leave a Reply