Forbrukslån
Casinor.com

Nye fylkesledere i Oslo og Akershus

Torsdag 26 januar ble det arrangert felles årsmøte i Oslo og Akershus Grønn Ungdom.  Elise Brændaas og Marlene Martinsen ble valgt til nye fylkesledere for to av Grønn Ungdoms største fylkeslag.  På sakslista stod blant annet behandling av arbeidsplan for det kommende året og møtet ble enige om følgende målsettinger for de ny fylkesstyrene: -  Arrangere faste kvelder med filmvisning, skolering, foredrag, workshop, politisk debatt, eller en annen hyggelig aktivitet med et politisk innslag. For eksempel faste onsdagskvelder, hver annen, eller hver tredje uke.

Torsdag 26 januar ble det arrangert felles årsmøte i Oslo og Akershus Grønn Ungdom.  Elise Brændaas og Marlene Martinsen ble valgt til nye fylkesledere for to av Grønn Ungdoms største fylkeslag. 

På sakslista stod blant annet behandling av arbeidsplan for det kommende året og møtet ble enige om følgende målsettinger for de ny fylkesstyrene:
–  Arrangere faste kvelder med filmvisning, skolering, foredrag, workshop, politisk debatt, eller en annen hyggelig aktivitet med et politisk innslag. For eksempel faste onsdagskvelder, hver annen, eller hver tredje uke.

– Arrangere en hyttetur i løpet av våren, eller høsten

– Ta direkte kontakt med nye medlemmer som melder seg inn og som ønsker å bli aktive og sørge for å invitere dem til de faste arrangementene.

– Forsøke å bli synlige i media minst en gang i løpet av året ved å ta opp en lokalsak.

– Ha styremøter minst annenhver måned.

– Samarbeide med Arbeidsutvalget og landsstyret om vervekampanje

Det nye styret i Oslo Grønn Ungdom består av Marlene Martinsen (leder), Elisabeth Braarud, Hilde Rognlien, Angelica Olsen og Odd Reza Kværnvik (vara). I  Akershus Grønn Ungdom er det Elise Brændaas, (leder) Kristiane Brudevoll og Anders Engdahl som utgjør styret.

Hilde Rognlien, Elisabeth Braarud, Marlene Martinsen og Angelica Olsen utgjør det nye styret i Oslo Grønn Ungdom
Hilde Rognlien, Elisabeth Braarud, Marlene Martinsen og Angelica Olsen utgjør det nye styret i Oslo Grønn Ungdom

 

 

Leave a Reply