Forbrukslån
Casinor.com

Ny klimaavtale: – Ambisjoner i Paris betyr ingenting uten innsats hjemme

Lørdag 12. desember vedtok 195 land en ny klimaavtale. Grønn Ungdoms talspersoner, Anna Kvam og Lage Nøst, har fulgt forhandlingene i Paris. De mener avtalen forplikter Norge til å la olja ligge og endre samfunnet:

Klimaavtalen må blant annet bety at vi legger om transportsektoren, legger ned oljeindustrien, bygger opp nye, grønne arbeidsplasser og omstiller til en fossilfri økonomi, sier Anna Kvam.

Høye ambisjoner i Paris betyr ingenting uten kraftig innsats hjemme, mener hun.

I avtalen står det at landene skal begrense global oppvarming til “godt under 2 grader”, i tillegg til å prøve å holde den under 1,5 grader.

Når verdenssamfunnet slår fast at vi skal prøve å begrense oppvarmingen til 1,5 grader, må det bety rask utfasing av norsk oljeindustri, sa Lage Nøst til framtida.no.

Hvis vi skal greie 1,5, må rike land ha faset ut fossilt innen 2030 og resten må være borte innen 2050, utdyper han.

Men tiltakene som avtalen legger opp til står ikke i forhold til 1,5-gradersmålet: Avtalen er bygget nedenfra og opp; det er landene selv som velger hvor mye utslipp de vil kutte og hva de vil bidra med.

Så langt har 186 land meldt inn sine bidrag, og den samlede klimaeffekten av disse er trolig en oppvarming på over 3 grader.

Det står ingenting om å fase ut fossil energi i avtalen, og det er ikke vedtatt noen “straff” for land som ikke innfrir sine forpliktelser.

Derimot er det vedtatt at alle land må oppdatere klimamålene sine hvert femte år, og at oppdateringen må være en forbedring – det er ikke lov å senke ambisjonene.

Avtalen plasserer tydelig ansvaret for klimapolitikken hos nasjonale politikere. Da blir det folkets jobb å holde makthaverne sine i øra, sier Nøst.

Les mer fra Lage og Annas tur til Paris på bloggen.

Leave a Reply