Forbrukslån
Casinor.com

– Norge må love oljekutt i klimaforhandlingene

24. mars behandler Stortinget energi- og miljøkomiteens innstilling til regjeringens klimamelding som inneholder Norges forpliktelser i forkant av klimaforhandlingene i  Paris i 2015.

Grønn Ungdom mener regjeringens lovnader om klimakutt i EU er for svake, ikke speiler Norges historiske ansvar for klimagassutslipp, og ikke garanterer grønn omstilling av norsk økonomi.

– Norges mål for 2030 må være mer ambisiøse for å være rettferdige og i tråd med vitenskapen, og for å sikre et grønt skifte i Norge, sier GU-talsperson Lage Nøst.

Grønn Ungdom og Miljøpartiet De Grønne mener Norge bør gå foran og annonsere en planlagt, gradvis omstilling fra “oljenasjon” til karbonfri nasjon, og kickstarte et nytt fornybareventyr i landet:

Norge bør bruke sjansen i Paris til å melde inn en forpliktelse om å fase ut oljeindustrien over en 20-årsperiode. Vi må slutte å stikke hodet i sanden, og begynne å legge klimalista så høyt som den må ligge, sier Nøst.

Norge må love oljekutt som del av våre klimakutt. Hvem skal være de første til å la fossile ressurser ligge, om ikke engang verdens rikeste oljenasjon kan dy seg fra å støvsuge havbunnen for olje og gass? spør han.

Ap, Høyre og Frp baserer sin elendige klimapolitikk på premisset at Norge skal fortsette å være en oljenasjon langt inn i framtida. Det er ikke bare usmart økonomisk, men moralsk usmakelig.

Norge må kutte egne CO2-utslipp med over 60 prosent innen 2030, hvis vi skal være i nærheten av å veie opp for klimaskaden vi har gjort historisk, sier Nøst.

Det betyr at vi må slippe ut under 20 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2030. Dette er teknologisk og økonomisk gjennomførbart, men krever politikere med guts og moralsk ryggrad. Det krever at vi anerkjenner at norsk olje og gass skader klima, og bidrar til å ødelegge framtida for våre nyfødte.

Beregninger fra Stockholm Environment Institute anslår at Norges rettferdige andel av en ambisiøs global klimainnsats, som gir oss god sjanse til å unngå to grader global oppvarming, ligger på mellom 65 % og 75 % innenlands kutt innen 2030 (sammenlignet med 1990-nivå). I tillegg må Norge bidra med ca. 120 milliarder kroner i klimafinansiering innen samme år.

Det er rimelig at vi bruker en del av oljeformuen vår til å hjelpe verdens fattige å håndtere problemene global oppvarming skaper for dem nå, sier Nøst.

De Grønnes forslag om å bevilge en klimaprosent av Norges brutto nasjonalinntekt til klimatiltak i utviklingsland, i tillegg til bistandsprosenten, vil kunne bygge bro i de internasjonale klimaforhandlingene og få fart på det grønne skiftet i framvoksende økonomier. 

Miljøpartiet De Grønne har fremmet 4 forslag som vi mener ville endret internasjonal klimapolitikk. Her er Miljøpartiet De Grønnes forslag til norske forpliktelser:

 

 

Grønn Ungdoms landsmøte vedtok 8. mars en resolusjon om Norges klimaforpliktelser på hjemmebane.

 

Leave a Reply