Forbrukslån
Casinor.com

– Norge ignorerer klimavitenskapen

Statoil og Helge Lund mener det er uaktuelt å la norske oljeressurser ligge. – Slag i ansiktet på de som rammes av klimaendringer, mener ungdomspartiet Grønn Ungdom.

Statoil arrangerer i dag sin årlige høstkonferanse i Oslo. Direktør i Statoil, Helge Lund, uttaler her at globale klimagassutslipp vil øke, dersom de ikke får utvinne mer enn i dag.

– Dette er et slag i ansiktet på de som vil merke klimaendringene hardest. Ifølge det Internasjonale energibyrået er vi på rask vei mot 6 graders oppvarming, hvis ikke minst to tredjedeler av fossile ressurser blir liggende i bakken. Det er på tide å slutte å ignorere klimavitenskapen, sier nasjonal talsmann i Grønn Ungdom, Hallvard Surlien.

– Statoil agerer som et av de mest aggressive oljeselskapene i verden. I dag finnes det få andre selskaper som engasjerer seg både i tjæresand, skifergass, barentshavet nord og omkringliggende høyrisikoområder. Det er skittent og uansvarlig, sier Surlien.

Anbefalinger fra det Internasjonale energibyrået sier at Norge må satse på energieffektivisering og fornybar energi for å nå klimamålene. Grønn Ungdom mener regjeringen må ta ansvar og aktivt må bruke sitt eierskap i Statoil for å bidra til å løse klimaendringene.

-Statoil kan ikke forstette med dagens strategi. De viser tydelig at de ikke tar klimatrusselen på alvor. Det er helt klart på tide at den norske stat viser aktivt eierskap overfor selskapet. Statoil må satse på fornybart og bli en del av løsningen, i stedet for å fortsette å være en del av problemet, sier Hallvard Surlien.

Leave a Reply