Forbrukslån
Casinor.com

Norden må bli klimaforbilde

De nordiske landene må være forbilder i en grønn omstilling, mener Grønn Ungdom i Sverige og Norge.

Talspersonene for Grön Ungdom i Sverige, Magda Rasmusson og Lorentz Tovatt, var forrige uke på besøk i Norge i forbindelse med stortingsvalget. Sammen med Hallvard Surlien, talsperson i Grønn Ungdom i Norge, foreslår de å starte ”coalition of the willing” – et forum for klimasamarbeid mellom de nordiske landene.

 – Et slikt forum kan markere tydelig at det er på tide å gå foran i klimasaken. Norden kan bli et globalt forbilde og få med seg andre land i verden. Det er bare slik vi løser klimaproblemet, sier Lorentz Tovatt.

 De grønne ungdomspartiene nevner klimalov og høyhastighetsjernbane som eksempler på konkrete tiltak for de nordiske landene. Både Danmark og Finland vurderer i dag å innføre en klimalov. En slik lov har allerede resultert i reduserte utslipp i Storbritannia.

 – Forutsetningene for en grønn omstilling burde være gode i alle de nordiske landene. Vi har alle en robust økonomi og en stor andel fornybar energi, sier Magda Rasmusson.

 En ny global klimaavtale skal vedtas i 2015. For å lykkes med en ambisiøs avtale som forplikter alle land til klimahandling, understreker Grønn Ungdom i Norge og Sverige viktigheten av at noen land går foran.

 – Trenden er tydelig, det er ved at enkelte land eller grupper av land velger å handle man kan utgjøre en forskjell. Her har de nordiske landene en stor mulighet til å lede an i en grønn omstilling som er helt nødvendig for å skape en trygg framtid, sier Hallvard Surlien.

Leave a Reply