Forbrukslån
Casinor.com

Nok syting fra FpU!

Forrige uke var Julia Brännström fra Fremskrittspartiets Ungdom ute og anklaget et samlet norsk kulturliv for å bedrive “ren syting”, etter kraftige reaksjoner på at regjeringen gikk inn for å kutte i kunstnerstipendordningen. – Brännstrøm harselerer med en allerede hardt presset yrkesgruppe, mener Ingrid Ophaug Dahl, talsperson i Grønn Ungdom.

– Jeg er lettet over at de borgerlige partiene angret seg, og likevel ikke kutter 15 millioner i Statens Kunstnerstipend, sier Ophaug Dahl.

– Stipendordninger bidrar til å gi kunstnere en mer forutsigbar økonomisk hverdag. Ved å gi profesjonelle mulighet til å fokusere mer på håndverket enn på at produktet skal måtte gjøre kommersiell suksess, legger vi det demokratiske grunnlaget for kunstneriske nyvinninger og fortsatt frembringelse av viktige kulturverdier.

Grønn Ungdom mener at kulturell utfoldelse har verdi i seg selv, i tillegg til alle de positive bivirkningene musikk, dans, drama, litteratur og annen kunst kan ha for samfunnet som helhet, f.eks. som terapi, utdanningsmiddel eller politisk verktøy. Mangfold og bredde ligger i kjernen av et hvert sunt kulturelt økosystem, og alle siviliserte samfunn må kunne gi rom for kunst- og kulturutøvelse på profesjonelt nivå. Kunst er fag, og kunstens fagarbeidere må anerkjennes. Miljøpartiet De Grønne ønsker å gi kulturarbeidere styrkede rettigheter ved å utarbeide en egen kulturarbeidsmiljølov.

– Når Brännström reduserer kunstnergjerningen til et stigmatiserende begrep som “hobby”, virker det som hun forutsetter at det eneste viktige arbeidet som gjøres her i verden er det arbeidet som arbeidstakere ikke egentlig liker å drive med, sier Ophaug Dahl.

– Det er også uredelig å fremstille det som om kunstnernes stipendordninger går på bekostning av studiestøtten og studenters levekår. Sammenlignet med de over 200 milliarder kronene Norge har investert i fossil energi, er det samlede kulturbudsjettet en dråpe i havet, fortsetter hun.

– Det ville være gunstigere for både studenter og framtidige generasjoner om vi, i stedet for å subsidiere global oppvarming, satset mer på både heltidsstudenten og den profesjonelle kulturarbeideren.

Leave a Reply