Forbrukslån
Casinor.com

– Nei til OL i Oslo

Et stort flertall i Grønn Ungdoms landsstyre stemte lørdag nei til statsgaranti for OL i Oslo 2022. Talsperson Ingrid Ophaug Dahl klandrer pampeveldet i IOC:

Når det nesten bare er diktatoriske regimer som er villige til å føye seg etter IOCs overdådige kravliste, burde varsellampene lyse. Det legges opp til en svimlende ressursbruk knyttet til OL, noe som harmonerer dårlig med grønne prinsipper. IOC burde heller stilt enorme krav til miljø og menneskerettigheter, sier hun.

En statsgaranti for OL anslås å koste over 35 milliarder kroner, og det har uten unntak vært store budsjettsprekker i alle OL-arrangementer gjennom tidene. Gjennomsnittlig overskridelse av budsjett ligger på 135 %. Ophaug Dahl mener det er urettferdig overfor oppvoksende barn og unge å benytte så store pengesummer på et enkeltarrangement:

– For oss i Grønn Ungdom er det viktig å løfte bedre livskvalitet som en kampsak. Da blir kampen for et levende, mangfoldig og bredt idrettstilbud i hele landet viktig. De summene som er foreslått brukt på et arrangement som varer i et par uker i Oslo-gryta, burde heller komme breddeidretten og ungdom til gode på lang sikt.

2 thoughts on “– Nei til OL i Oslo

  1. Helt riktig standpunkt. Brutto kostnad er korrekt anslått til 35 milliarder. Netto kostnad – etter at det offentliges inntekter og oppsider er regnet inn – er fortsatt på svimlende 22 milliarder kroner.

    Og samfunnsøkonomisk – etter at gevinstene i privat næringsliv også er tatt med – innebærer Oslo2022 et netto økonomisk tap på uvirkelige 16 milliarder.

    Dette er Oslo-OLs egne, kvalitetssikrede tall. Og disse enorme underskuddene forutsetter at Oslo-OL som første OL i historien unngår budsjettoverskridelser. Hvis ikke blir det enda verre.

    60-70% av folket er mot. FrP er mot. SV er mot. Blant fylkeslagene i AP er 4 mot, 2 for, resten uten standpunkt. Et stort flertall blant tillitsvalgte i Høyre er mot OL. Nesten alle ungdomspartier er mot Oslo-OL. Og nå også Grønn Ungdom. Takk!

  2. Ett standpunkt i tråd med det Norske folk generelt. Kjempebra at dere tar en slik stilling til det. Nå er det snart bare NIF som ikke ser at ett OL i Oslo 2022 fortsatt kan få statsgaranti til den enorme pengesløsingen som ett nytt OL er.

Leave a Reply