Forbrukslån
Casinor.com

– Mye gjenstår i kampen for likestilling

Tirsdag 11. juni er det 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. Grønn Ungdom feirer dagen, men minner samtidig om at mye gjenstår i kampen for likestilling.

– En av de viktigste likestillingssakene i dag er å bli kvitt kjønnsstereotypene som setter grenser for hvem vi kan være og hva vi kan utrette. Vi kan ikke godta at folk ikke kan utnytte sitt potensial og være den de ønsker å være, fordi de er født med et bestemt kjønn, sier Ingrid Ophaug Dahl, talsperson i Grønn Ungdom.

– Vi møter disse stereotypiene hver dag, bare skru på radioen eller tv. Mens vi kanskje er veldig obs på karikaturer av kvinner, lar vi gjerne tilsvarende stigmatisering av menn gå oss hus forbi. Menn framstilles gjerne som tanketomme og med underutviklet følelsesliv, mens kvinner framstilles som sexobjekter, sier Ophaug Dahl.

Hun mener stereotypene også resulterer i skjevheter i økonomi og innflytelse.

– Samfunnet er tjent med mest mulig jevn fordeling, og dette må også gjelde mellom kjønnene, sier hun.

Ophaug Dahl trekker også fram kampen for kvinners rettigheter globalt som et viktig fokus.

– Ser vi utenfor vår egen bakgård, oppdager vi fort at kvinnekampen foreløpig har kommet et mindretall til gode. Vi må derfor kjempe for nye samfunnsstrukturer og støtte opp om kampen for kvinners rettigheter i resten av verden, avslutter hun.

Leave a Reply