Forbrukslån
Casinor.com

Mistillit mot Erna Solberg

Grønn Ungdoms landsstyre vedtok i helgen 19.-21. oktober at vi ikke har tillit til Erna Solberg og ber De Grønne fremme mistillit mot en handlingslammet regjering på kurs mot klimakollaps. Her er uttalelsen fra Landsstyret:

Regjeringen styrer mot klimakollaps

Grønn Ungdom mener regjeringens mangelfulle klimapolitikk er grunnlag for mistillit, og oppfordrer Stortinget til å felle regjeringen på klimasaken.

FNs klimapanel krever 50%, norsk lov krever 40% og regjeringen har ikke planer for mer enn 13% reduksjon av klimagassutslippene innen 2030.

Regjeringens statsbudsjett er det første  som etter klimaloven må fortelle om klimaeffekten av budsjettet og utsiktene for å nå klimamålene. Dette blottlegger regjeringens handlingslammelse.

Regjeringen er milevis fra å nå målene og har ingen tiltak som kan sannsynliggjøre at de når dem. Samtidig har både Sverige, Frankrike og Norges egen hovedstad satt mål som er i tråd med Parisavtalen og leverer tiltak for å nå dem.  

Vi vet at regjeringen er politisk uenig i å endre oljepolitikken, og at de foretrekker å kjøpe utslippskutt i andre land for å «nå» egne klimamål.

Allikevel nekter regjeringen å lage nasjonale klimabudsjetter. På samme måte som økonomiske budsjetter gir oversikt og mulighet til å ta ansvar for underskudd på statsbudsjettet, så vil klimabudsjetter gi mulighet til å kontrollere klimagassutslippene og ta ansvar for underskudd i karbonbudsjettet.

Regjeringen har allerede avlyst Norges klimamål for 2020, og har ingen plan for hvordan de skal nå målene for 2030 og 2050. Regjeringen har med viten og vilje har levert et statsbudsjett som ikke følger opp våre internasjonale klimaforpliktelser. Grønn Ungdom har ikke lenger tillit til at regjeringen Solberg vil gjennomføre Stortingets vedtak, forpliktelsene i Paris-avtalen og de enestående endringene som Norge og verden trenger for å unngå dramatiske klimaendringer.

                                                                                                                           

Nå må Stortinget spørre seg hvor lenge de kan akseptere en klimapolitikk med kurs mot 3-4 graders global oppvarming. KrF i regjering har tidligere gått av på et klimaspørsmål og må nå med sin vippemakt bestemme seg om de har tillit til Solberg-regjeringen i lys av klimarealitetens harde sannheter.

Leave a Reply