Forbrukslån
Casinor.com

Matsvinn, forsvinn!

Grønn Ungdoms Landsstyre behandlet forrige helg en resolusjon om matsvinn. Anna Kvam, talsperson i Grønn Ungdom syns det er flott at et samlet landsstyre stilte seg bak uttalelsen som både slår fast at matsvinn er et stort problem i Norge, og foreslår en rekke tiltak for å bøte på problemet.

Årlig kastes det rundt 305.000 tonn mat i Norge. Både i produksjonsledd, ved utsalgssted og i hjemmene over det ganske land går mengder med spiselig mat til spille. Grønn Ungdom mener både matprodusent, utsalgsbedrifter og forbrukerne har et ansvar for å bekjempe denne sløsingen med ressurser. Grønn Ungdoms talsperson, Anna Kvam, mener den gode nyheten er at vi har en rekke gode verktøy for å redusere matsvinn:

– Det skorter ikke på virkemidler for å få bukt med all den meningsløse kastinga av mat i Norge. Man kan for eksempel avgiftsbelegge utsalgssteder som kaster spiselig mat i stedet for å redistribuere det. I tillegg kan man bruke gulrot ved å gjøre det enklere å levere mat til matsentraler og opprette flere slike. Dessuten må det tilrettelegges for at alt avfall fra husholdninger kan leveres til bioenergianlegg.

I tillegg til å avgiftsbelegge unødig matkasting forelår landsstyret å utrede muligheter for å benytte en større del av restproduktene fra landbruket enn i dag. På grunn av såkalt “kontraktdyrking” er det mye korn som går til spille på grunn av overproduksjon. I tillegg foreslås det i resolusjonen at ordningen med datomerking av buttikkvarer skal endres, slik at det blir lettere for forbrukerne å skille mellom spiselig og uspiselig mat.

Sammen med tiltakspakken vedtok landsstyret et mål om å redusere matkasting i Norge med minst 50% innen ti år.


Les hele resolusjonen her

Leave a Reply