Forbrukslån
Casinor.com

Mangfold

En av særegenhetene til de grønne partiene rundt om i verden er deres store kjærlighet og vern om mangfoldet. Istedet for å nære et hat mot rasisme eller enfold søker vi å skape omsorg og gode forhold for det ekte mangfoldet. Lik artene på kloden alle er en del av et større system, er alle menneskets individer viktige deler av helheten. Det skal vi bevare.

Alle mennesker er like mye verdt og fortjener like gode forhold for sin livsstil, uavhengig av hva man har mellom bena, hvilken gud man tror på, hvilket land man er født i, hvilken hudfarge man har, hvilken alder man har, hvem man blir forelska i eller hvilket språk man snakker eller skriver. Å verne om mangfoldet ved å stå last og brast på de svakestes side er et ufravikelig prinsipp i grønn politikk.

På flere områder er de grønne partiene foregangspartier innenfor mangfoldspolitikken. Vi anerkjenner at den beste måten å jobbe mot diskrimenerende politikk er å bryte med eksisterende normer. Kun ved å aktivt bygge ned foreldete normer gjennom bevisstgjøring og politikk vil vi oppnå et samfunn der alle er frie til å skape seg selv. Et samfunn uten diskriminering er et varmt, grønt samfunn som ser enkeltmennesket i systemet, og ikke systemet i enkeltmennesket.

Vi vil:

One thought on “Mangfold

Leave a Reply