Forbrukslån
Casinor.com

– Må gire opp i høygir

Talsperson i Grønn Ungdom, Hallvard Surlien, forventer handling fra verdens ledere på FNs klimatoppmøte denne uka.

Surlien, som er eneste norske ungdomspolitiker tilstede på forhandlingene i Warszawa, mener katastrofen som nå pågår på Filippinene i forbindelse med sypertyfonen Haiyan understreker behovet for å trykke inn gasspedalen i klimakampen.

– Til tross for enkelte små seiere har de internasjonale klimaforhandlingene gått på krabbegir siden det mislykkede møtet i København i 2009. Den første uka her i Warszawa har dessverre fortsatt i samme stil. I stedet for å gire opp i høygir for å få stanset galskapen vi har sett eksempel på i Filippinene, satte land som Japan og Australia forhandlingene tilbake i revers, ved å nærmest skrote sine utslippsløfter for 2020, sier han.

Mandag kom forslag til vedtakstekst i Warszawa på det såkalte ”ADP-sporet” – der det forhandles om en ny avtale som skal vedtas i 2015, samt økte ambisjoner før en ny avtale trer i kraft fra 2020. Teksten inneholdt imidlertid ikke store framskritt. Surlien mener møtet i Warszawa må gi konkrete resultater.

– Tiden har vist at å utsette alt til siste liten bare har ført til fiasko til slutt. Her i Warszawa må vi derfor bli enige om en tidsplan for når enkelte diskusjoner skal være ferdig, og det i god tid før 2015. Den aller viktigste diskusjonen er hvordan prinsippet om klimarettferdighet kan realiseres i form av konkrete utslippsforpliktelser. En ny avtale står og faller på en god og samlet løsning der, sier Surlien.

Tirsdag starter høynivådelen av møtet i Warszawa. Da ankommer miljø- og klimaminister Tine Sundtoft, som blant annet skal delta i to ministerdiskusjoner om finansiering av klimatiltak og økte klimaambisjoner før 2020. Surlien er klar på hva han ønsker seg fra ministeren.

– Sundtoft må benytte muligheten til å få en pangstart som klimaminister, ved å vise at Norge vil trekke forhandlingene i riktig retning gjennom konkret handling. To av de viktigste tingene Norge kan gjøre, er å bevilge en god porsjon penger til klimafinansiering og kutte subsidieringen av oljeindustrien her hjemme. Da kan vi kutte både utslipp i Norge og utlandet, og bedre tillitten i forhandlingene, sier Surlien.

Leave a Reply