Forbrukslån
Casinor.com

– Lukk gapet

– Utslippsgapet må lukkes og det haster, sier Hallvard Surlien, nasjonal talsmann i Grønn Ungdom. Han forventer fremskritt i Doha denne uken.

En fersk studie fra CICERO viser at verden er på vei mot fem graders oppvarming, dersom dagens utvikling i klimagassutslipp fortsetter. Samtidig er det få fremskritt å spore i klimaforhandlingene.

– Gapet mellom det vitenskapen sier og det som ligger på bordet av utslippsmål er enormt. Dette gapet må lukkes om vi skal unngå alvorlige og irreversible klimaendringer, sier Hallvard Surlien, nasjonal talsmann i Grønn Ungdom.

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell ble mandag valgt til å lede forhandlingene om en forlengelse av Kyotoavtalen. Forlengelsen skal gjelde fra januar 2013, når den nåværende forpliktelsesperioden går ut. Grønn Ungdom oppfordrer Solhjell til å heve Norges utslippsløfte.

– Det eneste som kan løse dette problemet er at ambisjonsnivået heves. Norge kan forhåpentligvis starte en dominoeffekt, dersom vi hever vårt løfte til 40 prosent kutt innen 2020. Hvem skal ha klimamål i tråd med vitenskapen hvis ikke Norge kan det? spør Surlien.

Et annet viktig diskusjonstema i klimaforhandlingene er den nye internasjonale klimaavtalen som skal vedtas i 2015 og tre i kraft fra 2020. I Doha er denne diskusjonen delt opp i to: hvordan man kan øke ambisjonene på kort sikt og hvilke plan man skal ha for arbeidet frem til 2015.

– Det er helt avgjørende at tiden fremover brukes fornuftig. Tre år er kort tid i disse forhandlingene. Vi trenger å diskutere konkrete spørsmål og vi trenger en ambisiøs og forpliktende arbeidsplan for de neste årene. Verden har ikke råd til å vente til siste liten med å løse de enorme utfordringene vi står overfor, avslutter Surlien.

Kontaktinfo:

hallvard.surlien@gronnungdom.no

+47 930 49 035

 

Leave a Reply