Forbrukslån
Casinor.com

Landstyret: Paris-avtalen er et betydelig men utilstrekkelig framskritt

I helga møttes Grønn Ungdoms Landsstyre i Oslo. De kommenterte resultatet av klimaforhandlingene og vil pålegge butikker å gi usolgt, spiselig mat videre til veldedige organisasjoner eller matsentraler.

Talspersonne til Grønn Ungdom var tilstede på klimaforhandlingene i Paris hvor alle verdens land ble enige om en avtale for å redde klima. Tilbakemeldingen på avtalen har vært varierende – hva synes Grønn Ungdom?

Grønn Ungdoms landsstyre fastslo at Paris-avtalen representerer et betydelig – men utilstrekkelig – framskritt i det internasjonale arbeidet for å begrense farlige klimaendringer.

Vår talsperson, Anna Kvam, som var tilstede på forhandlingene, utfyller:

Alle er nå blitt enige om at vi ikke skal over 2 graders oppvarming, helst mindre enn 1,5 grader. Dette er bra, men forskerne konstanterer at klimagasskuttene som landene planlegger ikke vil være tilstrekkelig, sier hun.

For å sikre en tilstrekkelig og rettferdig avtale mener Grønn Ungdom at rike land som Norge må må øke klimainsatsen. Norge må kutte innenlands med godt over 60 prosent fra 1990-nivå, samt bidra med finansiering, støtte og teknologioverføring. Siden avtalen bygger på frivillighet er det viktig at Norge går fram som et eksempel og øker sine ambisjoner i kampen mot klimaendringen.

Klimaendringene gjør det vanskeligere å produsere nok mat i verden og samtidig kaster vi flere hundre tusen tonn spiselig mat i året. Grønn Ungdom vil ha et nasjonalt mål om å redusere matkasting og matsvinn med over 50 prosent innen 2026.

Landsstyret foreslo  en rekke konkrete tiltak i sin resolusjon for å nå dette målet. Alle ledd fra produsent til forbruker må bli med når vi skal redusere matsvinnet.

I kveld går omtrent 800 millioner mennesker sultne til sengs. De kunne blitt mette på 1/3 av maten som bli kastet i Europa og USA alene. Matsvinn er et stort problem, men heldigvis viser Grønn Ungdom med sin nye resolusjon at det finnes mange konkrete løsninger, sier Vårin Sinnes fra Grønn Ungdom Rogaland.

Blandt tiltakene er et pålegg til butikker og utsalgssteder for mat om å lage redistribusjonsavtaler for å gi usolgt, spiselig mat videre til veldedige organisasjoner eller matsentraler. Dette skal gjelde for utsalgssteder som er over 1000 m2 store, og der redistribusjon til mennesker er for lav, skal maten gå til dyrefôr.

I resolusjonen vil Grønn Ungdom endre “best før”-merkingen,  øke støtten til matsentraler i store byer og legge avgifter på matkasting i butikkene. Resten av tiltakene kan leses sammen med resolusjonen som i sin helhet legges ut her.

Landsstyret begynte også prosessen med å utarbeide en ny ruspolitisk plattform. Arbeidet med den plattformen vil fortsette på Grønn Ungdoms neste landsstyremøte i april.

Leave a Reply