Forbrukslån
Casinor.com

Landsstyret: – Reindriftsloven må endres

Forrige helg, 24. – 25. oktober, var Grønn Ungdoms landsstyre samlet på Tøyen i Oslo. De forberedte blant annet saker til landsmøtet og vedtok en resolusjon om å endre reindriftsloven til det beste for dyra og små aktører.

Deler av norsk reindrift har vært preget av for høye reintall, noe som har ført til dyretragedier og utarming av naturressurser på vidda. Myndighetene har derfor iverksatt reduksjonsplaner for å få ned reintallet til et bærekraftig nivå. Grønn Ungdoms landsstyre mener dette har skjedd på en kritikkverdig måte, som har rammet små reindriftsutøvere urimelig mye.

Resolusjonen, med tittelen “Revider reindriftsloven for reindriftas beste”, ble først behandlet på Grønn Ungdoms landsmøte i mars og sendt til De Grønnes landsmøte i mai, som siden videresendte den til sitt landsstyre som har møte i november.

Vi har jobbet mye med å utrede denne komplekse saken, sier talsperson i Grønn Ungdom, Lage Nøst.

Målet er å få vedtatt en resolusjon på Miljøpartiet De Grønnes landsstyremøte om to uker som anerkjenner de alvorlige dyrevelferdsproblemene forårsaket av for store flokker og endringer i økologien på vidda, samtidig som vi ivaretar hensynet til urfolks rettigheter og mulighetene for bærekraftig reindrift for framtida.

Landsstyret forberedte også saker til Grønn Ungdoms landsmøte, som holdes i Oslo 20. – 22. november. Blant annet sendte de videre en resolusjon fra Grønn Ungdom Oppland med tittelen “Dataspill er kunst!”, og gikk inn for at Grønn Ungdoms politiske kampanje for 2016 bør handle om plast i havet, mikroplast og marin forsøpling.

Mange har sett de hjerteskjærende bildene av sjøfugl som har sultet ihjel og blitt funnet med plastbiter i magen, sier Nøst.

Jeg tror Grønn Ungdom kan lage gode kampanjer om hva som helst. Hvis landsmøtet bestemmer seg for å jobbe videre med plast, vil vi kunne belyse både dyrevern, natur- og miljøvern og klima, og skape oppmerksomhet om en av menneskehetens groveste feilgrep: Nedsøplingen av verdenshavene.

Det er landsmøtet som er Grønn Ungdoms høyeste organ, og til syvende og sist de som bestemmer både kampanjetema og politikk. Landsstyrets innstilling er bare rådgivende.

Har du ikke meldt deg på landsmøtet enda? Gjør det her, innen 13. november.

Se bilder fra landsstyremøtet her.

Leave a Reply