Forbrukslån
Casinor.com

Landsstyret: – NORGE MÅ TA VARE PÅ ASYLBARNA

Norges asylpolitikk går på bekostning av velferden til de lengeværende asylbarna. Grønn Ungdom krever at det umiddelbart blir iverksatt tiltak for å bedre asylbarnas rettssikkerhet.

Mennesker som har fått avslag på asylsøknaden sin har blitt redusert til et politisk tallfestet mål om antall utkastelser vi klarer å få til i løpet av et år. Dette tallfestede målet har blitt så viktig for regjeringen å overholde at vi har åpnet opp for å deportere mennesker til  krigsherjede land. Til tross for innføringen av Engangsløsningen i juli i fjor, har det blitt sendt ut rekordmange barn i løpet av høsten. Det var et enstemmig landsstyre i Grønn Ungdom som lørdag 7. februar vedtok at denne praksisen må opphøre umiddelbart, og at asylbarnas rettssikkerhet må styrkes.

– Det eneste tallet som er relevant i denne saken er antallet år barnet har bodd i Norge. Er det lenge nok til at barnet har størst tilknytning til Norge, så skal barnet og familien få bli, sier Anna Kvam, nylig innstilt talsperson i Grønn Ungdom.

– Vektlegging av barnets beste skal alltid vekte tyngre enn såkalte innvandringsregulerende hensyn. Det er åpenbart ikke til barnets beste å bli revet vekk fra skole, venner og trygge omgivelser for å bli sendt til et land de ikke har noen tilknytning til.

Flere av kravene til Grønn Ungdom kommer på bakgrunn av Norsk Organisasjon for Asylsøkere uttalelser under høringen av justisminister Anundsen på stortinget fredag. Landsstyret vedtok å følge oppfordringen til NOAS om å konsekvent bruke begrepet “deportere” fremfor “tvangsreturnere”:

– Regjeringen bruker ordet “returnere” flittig, men hvis du er født i Norge av foreldre som får avslag på asylsøknaden sin, så “returnerer” du ikke til Jordan, Yemen, eller Afghanistan. Det finnes flere tilfeller der barn ikke har noen form for tilknytning til “landet de kommer fra”. Det Justisministeren gjør er å massedeportere, og attpåtil til land med høye konfliktnivå, avslutter Kvam.

Grønn Ungdom krever at:

Leave a Reply