Forbrukslån
Casinor.com

Landsstyret: – Legg ned kyllingindustrien

Denne helgen var Grønn Ungdom samlet på Rønningen Folkehøgskole for årets tredje
landsstyremøte 5.-6- august. Landsstyret vedtok uttalelser om å strupe subsidiene til hvalfangst, utjevne forskjeller mellom de videregående skolene, sette i gang borgerlønnsprosjekter, innføre nye skatter for multinasjonale selskaper, og ikke minst å legge ned kyllingindustrien i Norge!
De Grønne har alltid stått på barrikadene for dyrs rettigheter. Med vedtaket om å legge ned kyllingindustrien i Norge, vil Grønn Ungdom flytte debatten enda lenger frem.

– Årlig lever titalls millioner kyllinger smertefulle liv innendørs, frem til de slaktes. Nå er det på tide å sette en stopper for en industri som ikke hører fremtiden til. sier Grønn Ungdoms talsperson Hulda Holtvedt.
Istedenfor å subsidiere en industri som setter kyllingers lidelse i system, vil Grønn Ungdom gi kyllingbøndene omstillingsmidler til mer fremtidsretta landbruk, som vertikal grønnsaksproduksjon.
-Dagens landbrukspolitikk belønner uetisk dyrehold, vi vil heller bruke pengene på gründere som tenker nytt i landbruket, og satser på vegetabilsk matproduksjon, legger Hulda Holtvedt til.
I tillegg til å ville styrke dyrevelferden i landbruket, har landsstyret vedtatt en uttalelse om å bekjempe kapitalflukt og skatteparadiser. Talsperson Ola Eian mener det er på tide å tenke nytt om hvordan vi skattlegger store multinasjonale selskaper.

–Årlig forsvinner milliarder av kroner ut av Norge, og til land med ingen skatter. Det er penger som burde bli brukt på klimatiltak, fattigdomsbekjempelse, skoler og sykehus. Istedenfor havner de i hendene på verdens aller rikeste. Nå er det på tide å ta skatten tilbake.

Landsstyret foreslår blant annet å skattlegge renter og royalties, to måter multinasjonale selskaper flytter penger fra Norge til skatteparadiser på.

–Skal vi ha råd til fremtidens velferdsstat, må vi tenke nytt på hvordan vi skattlegger multinasjonale selskaper, avslutter Ola Eian.

Leave a Reply