Forbrukslån
Casinor.com

Landsstyret: – Ingen nye oljefelt

Grønn Ungdoms landstyre vedtar radikal klima- og utviklingspolitikk: – Vi skal jekke opp ambisjonsnivået i De Grønnes nye arbeidsprogram, sier talsperson Lage Nøst.

Denne helga var Grønn Ungdoms landsstyre samlet til møte på Tøyen i Oslo. Der vedtok de forslag til en klimapolitisk plattform og en utviklingspolitisk plattform. Plattformene skal tas opp til endelig behandling på Grønn Ungdoms landsmøte i november.26695758302_d181dde7d7_o

Plattformene blir viktige innspill fra oss til Miljøpartiet De Grønnes programprosess, sier nasjonal talsperson for Grønn Ungdom, Lage Nøst. – Vi skal jekke opp ambisjonsnivået i De Grønnes nye arbeidsprogram, for det er vår framtid det handler om.

Ingen nye oljefelt

Den nye klimapolitikken inkluderer blant annet et mål om å kutte klimagassutslippene i Norge med ti prosent i året, noe som vil gi en reduksjon på 75 prosent fra 1990-nivå innen 2030. For å få til dette må all leting etter ny olje opphøre, og ingen av feltene tildelt i 23. konsesjonsrunde utbygges.

Forslaget er i tråd med en ny rapport som sier at verdens klimamål ryker om oljen, gassen og kullet som allerede er i produksjon brennes.

–  Hvis vi mener alvor med å beskytte liv og helse fra alvorlige klimaendringer må vi raskt trappe ned utvinningstempoet, også på norsk sokkel, sier Nøst. – Staten tar også en stor økonomisk risiko ved å fortsette å subsidiere oljefelt som aldri vil bli lønnsomme i en verden som har løst klimautfordringen. Vi foreslår å fase ut oljeindustrien på 15 år, og heller satse stort på grønne jobber innen fastlandsindustrien, vind- og solenergi og andre fornybarnæringer, fortsetter han.

Andre tiltak i klimaplattformen inkluderer: En plan for å redusere nordmenns økologiske fotavtrykk, billig ungdomskort for kollektivtrafikk i hele landet, at Oljefondet får mandat til å investere direkte i fornybart, satsning på gode, sunne alternativer til kjøtt, opprustning av jernbanen og videreføring av elbilfordelene.

Seks progressive plattformer

Inkludert klimaplattformen og utviklingsplattformen, har Grønn Ungdom nå vedtatt seks omfattende plattformer som danner grunnlaget for hva ungdomspartiet prioriterer i programprosessen til Miljøpartiet De Grønne. Les plattformene her:

Klimapolitisk plattform (GULS-4-16)

Utviklingspolitisk plattform (GULS-4-16)

Ruspolitisk plattform (GULS-2-16)

Dyrevernpolitisk plattform (GULS-3-16)

Skolepolitisk plattform (GULM-2-15)

Likestillingspolitisk plattform 2015 – 2017 (GULM 2014)

Leave a Reply