Forbrukslån
Casinor.com

Landsstyret: – Hasj på polet!

Denne helga, 23.-25. februar, hadde Grønn Ungdoms landsstyre møte i Oslo. Landsstyrets beskjed til politikerne er klar: Den kommende rusreformen må utrede samfunnsnytten ved streng, statlig regulert omsetning av rusmidler som i dag er forbudt.

– Vi trenger nye løsninger for å knekke det illegale markedet, hindre organisert kriminalitet om motvirke overdosedødsfall, sier Grønn Ungdoms talsperson Hulda Holtvedt.

Landsstyret gikk også inn for et kraftig løft for sykkelundervisningen. Talsperson Ola Eian mener bedre sykkelundervisning er avgjørende for å øke sykkelandelen:

– Det holder ikke å sette seg  ambisiøse sykkelmål, vi må også sikre at unge føler seg trygge i trafikken og på sykkelen. Sykkelinvesteringer er investeringer i trafikksikkerhet og ungdomshelse, i tillegg til effektiv- klima og miljøpolitikk!

Skolen skal ruste oss for mer enn trafikken. Landsstyret vedtok også en uttalelse om livsmestring i skolen.  Grønn Ungdom går inn for at sosial kompetanse skal bli en sjette grunnleggende ferdighet i skolen, og mener den pågående revideringen av læreplanene må sikre at livsmestring får en stor plass i undervisningen.

Vi har også revidert organisasjonens etiske retningslinjer. Oppdaterte etiske retningslinjer kan leses her.

Leave a Reply