Forbrukslån
Casinor.com

Landsstyret: – Få fart på omstillingen!

Denne helga, 25.-27. mai, hadde Grønn Ungdoms landsstyre møte på Rønningen Folkehøgskole. Landsstyret vedtok resolusjoner om for å snakke om menneskefiendtlig reklame, bedre helsetilbud for transpersoner, rusforebygging blant unge og politikernes ambisjonsløse klimapolitikk.

Landsstyrets beskjed til politikerne er klar: Utslippskuttene vi har forpliktet oss til i samarbeid med EU skal  skje i Norge! Landsstyret vedtok resolusjonen Stortingets klimamelding avlyser nødvendig omstilling på hjemmebane som en reaksjon på klimameldingen.

-I utgangspunktet ser vi positivt på at Norge bruker penger på å få i gang grønn omstilling i andre land, men vi kan ikke la det forsinke omstillingen her hjemme,  sier Grønn Ungdoms talsperson Hulda Holtvedt.

Grønn Ungdom er positive til internasjonalt samarbeid i klimapolitikken, men forutsetningen må være at samarbeidet er effektivt.

Det er uansvarlig å legge opp til et løp der vi kan betale oss til god samvittighet, uten noen garantier for at pengene gir reelle utslippskutt.  Derfor må tiltak for kutt hjemme og kutt i utlandet skje parallelt.

Istedenfor å bruke fleksible mekanismer i EU-systemet til å slippe den tvingende nødvendige omstillingen på hjemmebane, foreslår Grønn Ungdoms landsstyre en rekke nye tiltak for å nå 2030-målet.

I tillegg til å stake ut retning for Norges klimapolitikk har landsstyret behandlet tre resolusjoner som alle har som mål å gjøre livene til norske ungdommer bedre.

Talsperson Ola Eian er glad for at Grønn Ungdom vedtar resolusjonen Bedre rusforebygging blant ungdom. Han  mener at det viktigste vi kan gjøre for å minimere de negative konsekvensene av rusmidler er å forebygge rusavhengighet.

–Poenget med rusundervisningen er at den skal være skadeforebygging og objektiv folkeopplysning.  Ideologisk forankrede organisasjoner som spiller på følelser bør ikke være de eneste som snakker til barn om rus – skolen må på banen.

Landsstyret  går også inn for å forby narkorazziaer og et krav om at alle offentlige helsestasjoner for ungdom skal tilby gratis test-kits for rusmidler.

Videre vedtok landsstyret resolusjonen Nei til menneskefiendtlig reklame. Hulda Holtvedt mener kroppspresset som kommer av reklame og urealistiske skjønnhetsidealer er et folkehelseproblem.

– Grønn Ungdom tar ikke til orde for å forby reklame, men vi mener at reklamemarkedet klarer seg helt fint uten menneskefiendtlig reklame som skaper stress og press.

Derfor vil Grønn Ungdom ha et forbud mot markedsføring av slankemidler og kosmetisk kirurgi, og krever at markedsføringsloven skal håndheves strengere. I tillegg mener landsstyret at reklame som viser retusjerte mennesker skal merkes, og ikke tillates på offentlige reklameflater.

Sist men ikke minst vedtok landsstyret en resolusjon om bedre helsetilbud for transpersoner.

– Situasjonen for transpersoner i Norge er ikke god nok. Derfor vil vi avvikle Rikshospetalets behandlingsmonopol, desentralisere helsetilbudet for transpersoner, heve helsevesenets kompetanse om transproblematikk og stadfeste at ingen skal nektes helsehjelp på grunnlag av tidligere behandling, sier Ola Eian.

Leave a Reply