Forbrukslån
Casinor.com

Landsstyret: BSU-ordninga bør fjernes

Grønn Ungdoms landsstyre var denne helgen samlet i Oslo for å ta stilling til politiske spørsmål, planlegge valgkamp og ha det moro. Landsstyret gikk blant annet inn for å fjerne BSU-ordninga, og kommer til å jobbe for at De Grønne også går inn for dette i sitt nye arbeidsprogram. 

-Vi mener det er vanskelig å rettferdiggjøre et skattefradrag som er dyrt for staten og i all hovedsak ikke hjelper de som trenger det aller mest å komme inn på boligmarkedet. Selv om BSU-ordninga hjelper unge, så hjelper den først og fremst de som i utgangspunktet ikke har vanskeligst for å oppnå egenkapitalkravene, sier Grønn Ungdoms talsperson Anna Kvam.

BSU-ordninga ble innført i 2003 og gir skattefradrag til unge som sparer til bolig. Data fra SSB viste i 2015 at det gjennomgående er barn av foreldre med utdanning og inntekt over gjennomsnittet som sparer gjennom BSU. Om man ser på de som utnytter sparepotensialet maksimalt er trenden enda sterkere. Kvam mener derfor dette er et innsparingstiltak det er rimelig å gjennomføre.

-Dette vedtaket er en del av en større resolusjon hvor landsstyret ser på tiltak for å spare inn på noe av statens utgifter. Det er særlig viktig at vi som skal gjennomføre en stor grønn omstilling viser at vi kan prioritere og at vi forstår at det ikke finnes penger til alle gode formål alltid, avslutter Kvam.

I resolusjonen foreslår landsstyret flere punkter som Grønn Ungdom skal arbeide for å få inn i De Grønnes nye arbeidsprogram for neste stortingsperiode. Resolusjonen kan i sin helhet leses her.

Under helgens landsstyre ble også blant annet resolusjonen “Felles krav fra klima og miljø” og nye retningslinjer for FriFond behandlet og vedtatt. Arbeidsutvalget er også blitt supplert med et nytt medlem; Trine Rydland (25) fra Oslo. Sist men ikke minst: påmelding til Grønn Ungdoms sommerleir har åpnet! Påmeldingsskjema finnes her.

 

 

Leave a Reply