Forbrukslån
Casinor.com

Landbruk

Landbruket skal produsere nok og trygg mat, på en måte som er miljøvennlig, dyrevennlig og gir oss det vi trenger av næring. Derfor angår landbrukspolitikken alle.

Grønn Ungdom og Miljøpartiet De Grønne mener alle land har ansvar for å produsere mat til egen befolkning. De neste tiårene kommer verden til å trenge mer mat fordi befolkningen vokser. Samtidig gjør klimaendringene matproduksjon vanskeligere. Derfor er det særlig viktig at hvert land tar ansvar for å bidra så godt de kan til sin egen matforsyning med de utfordringene verden står overfor i dag.

Hver måned kommer det et skip med soya fra Brasil, til bruk i fôr til dyr i norsk landbruk. I Norges legges matjord under asfalt og betong, og landbruket sentraliseres bort fra naturressursene. Jordene og utmarka der sauene beiter kan ikke sentraliseres. Når gårder bygges ned, betyr det at mer av fôret må importeres fra utlandet.Grønn Ungdom vil gjøre det lønnsomt å drive landbruk i Norge, basert på norske naturressurser. Det må være billigere å bruke gresset utenfor døra enn soya fra Brasil. For verdens matforsyning er det samme om vi importerer kylling eller kyllingfôr.

For at matpolitikken skal bli dyrevennlig og miljøvennlig, må vi også se på hva vi spiser. Fra 1990 til 2009 økte kjøttforbruket i Norge med 48 prosent. Den økte produksjonen gir et mer industrielt og mindre dyrevennlig landbruk, og den gjør at landbruket legger beslag på mye større plass og mer naturressurser enn nødvendig. Vi mener det må produseres mindre kjøtt, og mer mat som mennesker kan spise direkte.

Vi vil:

 

Leave a Reply